Community Land Trust Gent

advertisement
Dampoort knapT OP!
Een rollend fonds voor
wijkrenovaties
Noodkopers?
Subsidieretentie en rollende fondsen
10 X € 30.000 =
Partnerschap
Gebruikerscommissie
 OCMW Gent en stad Gent
 Bouwtechnisch: Domus Mundi vzw, REGent vzw, VIBE vzw
en Bouwunie
 Sociaal: vzw SIVI, Samenlevingsopbouw Gent vzw en CLT
Gent vzw
Wat?
 Uitwerken algemeen kader voorjaar 2014
 Locatie, bouwblok, voorwaardenkader,
reglement, flyer en folder
DKO: voorwaarden
• Wijkrenovatie > afgebakend bouwblok
• Voorwaardekader noodkopers
o Beperkt inkomen o.b.v. huidig inkomen + parameters (focus
armoede)
o Kwalitatief ondermaats woning o.b.v. woononderzoek
• Begeleiding
o Sociaal
o Bouwtechnisch
• Community-werking
Toegepaste OCMW Wetgeving Wet 8 juli
1976
• Toekenning van de materiele/financiele tussenkomst art 60§3
• Terugvordering van de tussenkomst art 97 en 98
• Wettelijke hypotheek zonder last art 101
Waarborgen
• Wettelijke hypotheek
• Conventioneel voorkooprecht ( reden)
Uitbetaling van facturen
• Gevalideerd door de partnerorganisatie
• Uitbetaald door het ocmw binnen 10 dagen
• Op naam van de gebruiker
Tijdstip van de terugvordering
ruim begrip vervreemding
•
•
•
•
Verkoop
Verhuring en onderverhuring
Schenking
Toekennen van elk ander zakelijk recht
Meerwaarde/subsidieretentie
Wijkrenovatie: bouwblok
Begeleiding: voor en tijdens werken
Community-werking
Mix van woonkwaliteit en energie
1 – Platte daken:
8
Nieuwe isolatie, koepel en dakbedekking OF herstellingen
2 – Elektriciteit:
8
In orde stellen van bestaande installatie OF vernieuwing
3 – Buitenschrijnwerk:
6
Nieuwe ramen en deuren OF enkel voor-/of achterdeur
4 – Verwarming / ketel:
6
Integrale centrale verwarming met ketel OF enkel nieuwe ketel
5 – Hellende daken:
5
Integraal dak (ook structuur) OF enkel isolatie en dampscherm
Mix van woonkwaliteit en energie
6 – Gevelwerken:
5
Renovatie OF cementering OF gevelisolatie
7 – Gaswerken:
4
Werken aan onveilige gasleidingen of gasdarmen
8 – Opstijgend vocht:
Werken aan onveilige gasleidingen of gasdarmen
9 – Diversen:
Ventilatie, stabiliteit, riolering, binnendeuren, keuken
3
Evaluatie
1 – Verbetering van de woonkwaliteit
2 – Verbetering van de energieprestatie
3 – Genereren van subsidie voor verdere renovatie
4 – Outreachend werken gevolgd door directe bijstand
5 – Activering
6 – Sociale impact
7 – Flexibiliteit
IMPACT WOOKWALITEIT - GEMIDDELD
(Vlaamse Wooncode)
60
54.5
50
40
30
20
12.5
9,8
GEPLAND
NA
5.8
10
0
VOOR
Series1
POTENTIEEL
Resultaten energiebesparing
Wat werkt?
Collectieve aanpak: wijkrenovatie en groepswerk
Doelgroepgericht
Koppeling woonkwaliteit – energie
Begeleiding
 sociaal en bouwtechnisch (geen uitval!)
• Subsidieretentie!
•
•
•
•
Verbeterpunten?
• Bijschaven voorwaardenkader
• Modulair systeem toewijzen tussenkomst
• Groepsaankoop minder evident dan verwacht
 Leren van RenoseeC – collectieve renovatie
Voorstel
• Project verlengen met 11 eenheden
= 330.000 euro
Download