VISO St.-Angela vzw – ondernemingsnr. 410.984.248

advertisement
VISO ST. ANGELA
VZW
TECHNISCH Instituut HEILIG Hart
Kleine Breemstraat 5 3500 Hasselt
Instellingsnummer 039107 311 2 71022 1

011 25 33 58
@ [email protected]

011 87 20 18

www.tihh.be
Het schoolbestuur VISO St.-Angela vzw werft aan
voor indiensttreding op 1 september 2015 in
een voltijdse functie voor het Technisch Instituut Heilig Hart-Hasselt
Directeur
Algemene profielschets
De directeur heeft een christelijk engagement.
Je bent in het bezit van een masterdiploma of een daarmee gelijkwaardig gesteld
diploma. Je beschikt over het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid of bent
bereid dit te behalen. Je bent uitnodigend en stimulerend en geeft blijk van een
waardepatroon waarbij authentiek respect voor ieder persoon, engagement en discretie in
een voortdurend herstelgerichte omgang belangrijk zijn.
Je hebt een open, moderne visie op onderwijs en specifiek op technisch onderwijs. Je
hebt oog voor pedagogische aspecten, didactische uitdagingen en maatschappelijke en
technische ontwikkelingen. Je beschikt over de nodige managementskwaliteiten, geeft
inspirerend en motiverend leiding en werkt resultaatgericht.
Je legt vlot contacten, bent communicatief en luisterbereid. Je werkt constructief in team,
gericht op overleg Je hebt voldoende en consequent doorzettingsvermogen en bent
bewust dat deze taak sterk ingrijpt in de persoonlijke tijdsbesteding. Stressbestendigheid
evenals dynamisme en enthousiasme in je aanpak zijn troeven.
In de functie van directeur ben je leider van de staf en sta je mede in voor de dagelijkse
leiding van de school. Je overlegt rechtstreeks met de adjunct-directeur, de TAC, de
pedagogische en technische staf van het TIHH. De leefwereld van de jongeren is een
voortdurend aandachtspunt om als kader te fungeren voor je leerlingencontacten, je
samenwerking met coördinatoren, leerlingbegeleiders en leraren. Het is tevens een
belangrijk referentiekader voor je didactische en technische initiatieven.
De eerste selectie gebeurt op basis van het curriculum en motivatie. Een aantal
kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Een assessment behoort tot
de mogelijkheden.
Het uitgebreide takenpakket en bijhorend competentieprofiel vind je op www.tihh.be.
Een sollicitatieformulier vind je op: op www.tihh.be
VISO St.-Angela vzw – ondernemingsnr. 410.984.248 - maatschappelijke zetel Groenplein 6 - 3500 Hasselt
Download