Werminval vzw WAG vzw Winterling 3

advertisement
Werminval vzw
Winterling 3-7
2170 Merksem
WAG vzw
Groenendaallaan 379
2230 Antwerpen
11 maart 2014
Persmededeling regio Antwerpen, economie, sociale tewerkstelling
De Algemene Vergaderingen van Werminval vzw en van WAG vzw ( beide beschutte werkplaatsen
in Antwerpen) hebben besloten om besprekingen op te starten met als finaliteit een fusie.
Deze fusie zal leiden tot een verdere professionalisering en een verhoging van de
kwaliteitsstandaarden op alle vlakken.
Beide vzw’s, die reeds meer dan 50 jaar werkzaam zijn in de social profit sector, willen hierdoor de
gezamenlijke missie en visie trouw blijven en verder ontwikkelen. De sociaal-economische
uitdagingen, namelijk het inspelen op evoluerende marktvereisten, zullen op een accurate en
efficiënte manier verder uitgebouwd worden.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze schaalvergroting de werkgelegenheid van alle betrokken
werknemers ten goede komt. Deze eventuele fusie zal resulteren in een WIN-WIN situatie voor alle
stakeholders.
Werminval vzw
S. Verhoeven (voorzitter)
J. Van den Eynde (directeur)
+32 (0)3 646 94 64
WAG vzw
E. Coussement (voorzitter)
M. Muyshondt (directeur)
+32 (0)3 542 03 42
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards