vzw Katholiek Onderwijs Regio Zuiderkempen vzw

advertisement
vzw Katholiek Onderwijs Regio Zuiderkempen vzw
VACATURE DIRECTEUR BASISSCHOOL (m/v) voltijds in tijdelijke aanstelling per 1 september 2016
VBS Kompas, Diestseweg 34F, 2440 Geel
De school
De basisschool maakt deel uit van het schoolbestuur vzw Kor Zuiderkempen. De kleuterschool telt 97
kleuters en 143 lagere schoolkinderen. De school heeft 2 vestigingsplaatsen in het centrum van Geel en
1 vestiging in Geel-Stelen. Het schoolteam bestaat uit een 25-tal personeelsleden.
Meer info vindt u op www.vbskompas.be
Als directeur zal u …
 getuigen van een christelijke levensvisie door de school te helpen evolueren tot een katholieke
dialoogschool, gebaseerd op het Referentiekader van KOBA (Katholiek Onderwijs Bisdom
Antwerpen);
 het schoolbeleid in de verschillende beleidsdomeinen uittekenen in nauwe samenwerking met de
Afgevaardigd – Bestuurder en de Raad van Bestuur van VZW Kor Zuiderkempen.
 streven naar een lerende organisatie waarin door gezamenlijke verantwoordelijkheid met het
schoolteam en alle overleg- en beleidsorganen, procesgericht wordt gewerkt;
 het schoolteam inspireren en uitdagen om in de bestaande warme en open sfeer samen te werken
aan de verdere uitbouw van het multiculturele zorgbeleid, de kwaliteitszorg en het nastreven van
de onderwijsdoelen;
 constructief samenwerken met de directeurs van de scholengemeenschap VZW Kor
Zuiderkempen en met alle betrokken partijen van de school, zowel intern als extern;
 de school leiden in een geest van openheid en overleg, met een heldere communicatie naar alle
participanten;
 een aanspreekpunt zijn voor de kinderen, leerkrachten en ouders;
 actief samenwerken met de oudervereniging;
 goede contacten onderhouden met externe participanten zoals het secundair onderwijs, parochie,
gemeentebestuur, …
 de opgelegde vormingsactiviteiten van de koepel vzw KOBA volgen; gebruik maken van het
aanbod van de Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst (DPB)
Competenties
 U heeft kennis van en inzicht in het pedagogisch werken met kinderen van 2,5 tot 12 jaar;
 U beschikt over de vereiste sociale en communicatieve vaardigheden met het oog op de talrijke
contacten met leerlingen, leerkrachten en ouders;
 U beschikt over organisatorisch en coördinerend talent;
 U kan leiding geven aan een team gericht op intense samenwerking en collegialiteit;
 U bent stressbestendig en hebt oog voor de draagkracht van het team;
 U bent bereid om te werken in onregelmatige werktijden;
 U bent ICT-vaardig;
Toelatingsvoorwaarden
 U getuigt van een christelijke levensvisie;
 U bent in het bezit van het diploma bachelor in het kleuter-, lager- of secundair onderwijs;
 U bent vastbenoemd in het onderwijs en hebt voldoende onderwijservaring( 10 jaar);
 U zal de vormingscurcus PROFS (professionalisering schoolleiders) volgen;
 U kan in dienst treden op 1 september 16
Enkel schriftelijke kandidaturen met volledig curriculum vitae worden aanvaard, ten laatste 23/4/2016
bij:
VZW KOR-Zuiderkempen
t.a.v. Vic De Schepper
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen
De kandidaten worden op dinsdag 03 /05/ 2016 vanaf 16u30 uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
De gesprekken gaan door te Geel ten Aard, Aardseweg 2, 2440 Geel.
Noorderlaan 108 – 2030 Antwerpen
 03 543 97 10 -  03 544 98 51 -  [email protected]
website: www.kobavzw.be
Download