Wat is Lean Six Sigma?

advertisement
Lean Six Sigma zoals verklaard op de website van In voor zorg!
Lean Management
Lean Management is een methodiek die zich richt op het managen en verbeteren van processen
door het elimineren van verspillingen en het reduceren van doorlooptijden. Processen worden
maximaal ingericht op activiteiten die waarde toevoegen aan het product voor de klant
(waardestroom).
In Lean wordt er onderscheid gemaakt tussen acht verschillende soorten verspillingen:
 defecten
 overproductie
 transport
 wachten
 opslag
 bewegingen en verplaatsingen
 meer doen dan nodig is
 onbenutte creativiteit en capaciteit
Kenmerken van Lean management zijn de vlakke hiërarchie, meer verantwoording en competentie
aan de "basis", het elimineren van verliezen, de verbeterde communicatie met klanten en met
leveranciers, de concentratie op wat belangrijk is en de klantvriendelijkheid.
Six Sigma
Zes Sigma of Six Sigma is een kwaliteitsmanagementmethode om de operationele prestaties van een
organisatie te verbeteren. Dit gebeurt door middel van het identificeren van tekortkomingen in
werkprocessen binnen een organisatie én het verbeteren van deze werkprocessen. Het doel is om
producten en diensten op te leveren die continu de verwachtingen van de klant overtreffen. Het
achterliggende idee is dat processen alleen beheerst en verbeterd kunnen worden als er inzicht
bestaat in deze processen.
Six Sigma maakt gebruik van een vaste methodologie om problemen op te lossen, namelijk de
DMAIC-methodologie. DMAIC staat voor: Define-Measure-Analyse-Improve-Control.
 Define: Het definiëren van het probleem en het afstemmen van de projectorganisatie
 Measure: Prestatie van het proces in kwestie concretiseren. Dat wil zeggen: de nulmeting
bepalen
 Analyze: Onderbouwing van oorzaken van het probleem
 Improve: Ontwerpen en selecteren van oplossing(en). Dat wil zeggen: procesoptimalisatie
bepalen
 Control: Het implementeren en borgen van de verbeteringen
Six Sigma heeft een duidelijke klantfocus. Weten wat de klant wil is essentieel ("Voice of the
Customer"). De klant en niet het bedrijf zelf, bepaalt of een product of dienst voldoet aan de
eisen.
Lean Six Sigma
Lean Six Sigma is de integratie van Lean en Six Sigma om processen te verbeteren. Lean Six Sigma
combineert de invalshoeken logistiek management en kwaliteitsverbetering. Waarom zijn beide
methoden zo goed met elkaar te combineren? Ze richten zich allebei op optimaliseren van
werkprocessen rondom de wensen van de klant. Lean Six Sigma is in principe op elk niveau in de
organisatie toe te passen Een voorwaarde is wel dat het gekozen proces een duidelijk begin en eind
heeft.
Download