Verslag informatiebijeenkomst Brummen in De Vroolijke Frans

advertisement
Verslag informatiebijeenkomst Brummen in De Vroolijke Frans
"Door te luisteren naar de dromen en ambities van
bewoners, maak je een gebouw mooier"
Dat was een van de uitspraken van architect Raban Haaijk tijdens de informatiebijeenkomsten van
half april in De Vroolijke Frans in Brummen. Ruim 100 belangenbehartigers en medewerkers waren
afgekomen op de presentatie van het Definitief Ontwerp (DO) van de nieuwbouw van Philadelphia
in Brummen. Een sfeerverslag.
Directeur Intensief Geert Bos heette iedereen welkom en liet in zijn inleiding weten dat zowel de
Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht goedkeuring heeft gegeven aan het DO, zodat het plan
uitgevoerd kan gaan worden. Ontwikkelaar Ko van der Ham schetste het proces tot nu toe.
"Jarenlang hebben wij locaties ontwikkeld vanuit de gedachte 'Wij weten zelf wel wat goed is voor
onze cliënten.' Nu denken we daar heel anders over. Je moet heel goed weten wie onze cliënten zijn
en wat ze graag willen. En dat kan maar op één manier: door met ze in gesprek te gaan." En dat is
ook de achterliggende filosofie van het Huis van Philadelphia. In samenspraak een locatie
ontwikkelen. In gesprek gaan met cliënten, familieleden en medewerkers om samen na te denken
over de randvoorwaarden voor aangename en prettige woningen. Met als doel dat er een huis wordt
ontwikkeld waar cliënten met plezier wonen, medewerkers met plezier werken en familieleden zich
welkom voelen. Een huis waar je het beste uit jezelf haalt.
Positief proces
In het volgende onderdeel van de informatiebijeenkomsten sprak locatiemanager Alfred Vriezekolk
kort met enkele direct betrokkenen bij dit proces van co-creatie. "Verrassend", "Ze stonden open
voor onze kritische opmerkingen"en "Heel leuk om te doen, ook prettig om zo direct met verwanten
eens samen te werken en na te denken", waren de meest gehoorde uitspraken. Jan Bos gaf zijn
commentaar als belangenbehartiger én als architect. Als belangenbehartiger was hij zonder meer
positief. Met deze nieuwe gebouwen en de nieuwe faciliteiten kan er betere zorg verleend worden.
Als architect had hij nog wel wat wensen en tips voor de toekomst. "Ik had liever gezien dat er
meerdere concepten van verschillende architectenbureaus waren gepresenteerd waar dan zowel
een publieksjury als een vakjury zich over uit hadden kunnen spreken en pas dan de selectie van een
architectenbureau." Allen waren het erover eens dat het een heel positief proces was geweest in een
goede sfeer, waarin goed geluisterd is naar ieders wensen.
Vervolgens liet architect Raban Haaijk de toehoorders kort de totstandkoming van het voorlopig
ontwerp zien om vervolgens met mooie plaatjes het Definitief Ontwerp uitgebreid toe te lichten,
inclusief de duurzame onderdelen in het ontwerp.
Meest opvallende zaken in het ontwerp:
- geen groot instellingsgebouw,maar zeven aparte woningen die onderling met elkaar verbonden zijn
(dus niet meer zes woningen met tien bewoners, maar zeven huizen met negen bewoners per groep)
- een dagbesteding dichtbij en toch buiten, aan de overkant van het binnenplein. Met vier thematisch
in te richten ruimtes
- het hele plan is ontworpen met mooie overgangen tussen binnen en buiten
- woningen zijn opgebouwd rond een centrale huiskamer met centrale eetgelegenheid, veel daglicht
van twee kanten met een rondgang om te wandelen voor mensen met loopdrang, met een gang met
appartementen aan één kant met duidelijk herkenbare deuren. Alles ontworpen om mensen die
dementeren zoveel mogelijk houvast te geven.
Volgende fase
Voor de volgende fase in het ontwikkeltraject zijn er weer drie werkgroepen samengesteld met een
afvaardiging uit de groep medewerkers en uit de groep belangenbehartigers. Deze werkgroepen
gaan zich bezighouden met:
1. Gebruik buitenruimtes o.l.v. Tini Groot met o.a. aandacht voor parkeren, vervoersmiddelen,
frequentie busjes, beleeftuinen, terreinverlichting
2. Gebruik binnenruimtes o.l.v. Geertje Smit met o.a. aandacht voor de plaats van de kasten,
de stopcontacten, verlichting, indeling van badkamers en keukens
3. Facilitair en logistiek o.l.v. Alfred Vriezekolk met o.a. aandacht voor bestaande bergingen,
afval(routes), schoonmaak etc
Op 1 juni worden de uitkomsten van deze werkgroepen weer gepresenteerd.
Vraag en antwoord
Nu volgt een overzicht van de vragen die zijn gesteld op de informatiebijeenkomsten van 14 en 15
april.
Waarom is er geen gebruik gemaakt van kelders?
Kelders zijn niet goedkoper. Dat zou niet gepast hebben binnen het totaalbudget.
Er komen tuinen op het dak, is er gedacht aan een buitenkraan?
Ja, er komen ook buitenkranen.
Zonwering?
Ja, alle ramen op het zuiden, oosten en westen krijgen zonwering. De ramen bij de schuine zijde in de
woonkamers zitten op het noorden en daar is dus geen sprake van binnenvallend zonlicht.
Temperatuurbeheersing centraal?
Nee, per verblijfsruimte is de temperatuur in te stellen (technische uitwerking komt nog)
Wanneer gaat het beginnen?
In juni-juli hebben we de aanbesteding voorbereid en gerealiseerd en dan wordt de aannemer
definitief gekozen (deze moet verstand hebben van zorgbouw en verstand van de doelgroep, en als
het lukt gaan we graag in zee met een lokale aannemer).
In september/oktober starten we daadwerkelijk met de bouw, dat is nog afhankelijk van de
procedure bij de gemeente. Er volgt overigens nog een informatiebijeenkomst voor de buurt.
Er wordt waarschijnlijk in drie fasen ontwikkeld en verhuisd. Juni 2018 is nu de geplande einddatum,
maar we gaan nog onderzoeken of we het iets kunnen versnellen.
Hoe staat het met het andere traject voor de doelgroep moeilijk verstaanbaar gedrag?
Daarover hopen we eind april meer duidelijkheid te hebben, meer kunnen we daar nu nog niet over
zeggen.
Gaan jullie daar hetzelfde proces lopen?
Ja, daar gaan we ook zo’n proces van Huis van Philadelphia inzetten.
Is deze bouw voortaan het model voor Philadelphia?
Dat ligt iets anders. Het proces dat we volgen is een modelproces. Op details en invulling en
aankleding zal het steeds weer net anders gaan, afhankelijk van de uitkomsten van het co-creatie
proces. Overigens vragen we ook nog deskundigen van buiten mee te kijken: zoals Anneke van der
Plaats (gespecialiseerd in dementie): kijk eens mee, wat vinden jullie ervan?
Het is een heel mooi project, maar wat betekent het voor het aantal medewerkers dat straks nodig is?
En het aantal vrijwilligers?
We hebben een berekening gemaakt, en zoals we het nu kunnen overzien denken we dat we het
huidige aantal medewerkers gewoon kunnen meenemen naar Brummen. Ja, we zullen graag een
beroep blijven doen op vrijwilligers. Die blijven meer dan welkom.
En hoe zit het met de invulling van de nachtdienst?
Philadelphia staat voor warme en verantwoorde zorg en dat is voortdurend onderwerp van gesprek;
dat doen we in medezeggenschap met de medewerkers, de ouders en belangenbehartigers. Wat
precies de invulling wordt van de nachtdienst is nog niet definitief vastgesteld; we denken op dit
moment dat we met gebruik van slimme uitluistersystemen uitkomen met één nachtdienst en één
slaapdienst.
Bezuinigingen en de nieuwbouw in Brummen?
We hebben in onze berekeningen rekening gehouden met de nu bekende kortingen die de komende
jaren op ons afkomen: 1% tariefskorting en 2016, 1% en 7% in 2017.
Is er al iets bekend over de groepssamenstelling?
Nee, dat is nu nog niet bekend. De woningen zijn nog niet verdeeld.
Ik hoorde u zeggen dat het Dagcentrum geschikt is voor vieringen voor 180 mensen. Is het dan ook
mogelijk om bijvoorbeeld een afscheidsdienst hier te organiseren?
We sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen van ieder individu, dus zeer waarschijnlijk is dat straks
mogelijk. We bouwen geen mortuarium. Je kunt geen ruimtes bouwen die drie of vier keer per jaar
worden gebruikt, dat is niet efficiënt.
Hoe zit het met de klimaatbeheersing?
We maken gebruik van de warmte en koelte in de woningen; er is buitenzonwering en veel
glaspartijen liggen op het noorden. Er is vloerverwarming en ook de luchtverversing is aangesloten
op een verwarmingselement zodat je sneller de temperatuur kunt veranderen, die overigens per
ruimte instelbaar is.
Hebben alle woonkamers een schuin dak met dat binnenvallende licht?
Nee, dat was helaas niet mogelijk. Er zijn er vier met zo'n schuin dak, de onderste huizen die dus een
bovenlaag hebben, hebben het niet.
Aardwarmte is mislukt in mijn wijk?
We maken gebruik van de nieuwste inzichten en gaan uit van een gesloten modern systeem per
gebouw, dat beter in te regelen en minder kwetsbaar is.
Waar komen de snoezelruimtes?
Er zijn er drie, die op de verbindingsgangen zijn gesitueerd tussen de woningen.
Blijven buitenactiviteiten mogelijk?
Ja, bijvoorbeeld voor het huifbed, zal er rondgang komen aan de buitenzijde van het terrein. Die dan
ook gebruikt kan worden voor bevoorrading, afvoer afval, ambulances of gasten die moeilijk ter been
zijn en zo toch dicht bij het appartement van hun verwant kunnen komen.
Hoe staat het met de brandveiligheid?
Dat heeft natuurlijk onze hoogste prioriteit. Al onze plannen voldoen aan alle eisen en zijn getoetst.
Alle woningen hebben een eigen brandcompartiment, alle woningen kunnen ontruimd worden naar
de begane grond op het plein. Ook op de daken zijn er ontruimingsplekken, waar je de tijd hebt om
mensen goed te ontruimen.
Hebt u rekening gehouden met slechtziende cliënten?
Ja, overal waar we gebruik maken van glas zijn er voorzieningen aangebracht die moeten voorkomen
dat slechtziende mensen zich hieraan stoten. Zoals een stuk kozijn op ongeveer 1 meter boven de
vloer.
Twee punten neemt architect Raban nog mee voor verdere uitwerking en bestudering: of en waar er
gebruik gemaakt wordt van schuifdeuren en draaideuren. En of de appartementen zonder eigen
wasgelegenheid dicht bij de algemene badkamers geplaatst kunnen worden.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards