oplossing opgave 3

advertisement
Eindexamen natuurkunde 1 vwo 2003-II
© havovwo.nl
Veiligheidsmatras
7.
het meetbereik van de
druksensor
de gevoeligheid van de
druksensor
is het probleem
opgelost?
Debbies voorstel
wordt groter
wordt groter
wordt kleiner
wordt kleiner
blijft gelijk
blijft gelijk
wordt groter
wordt groter
wordt kleiner
wordt kleiner
blijft gelijk
blijft gelijk
ja
nee
Carlo's voorstel
ja
nee
8.
9.
Stroming:
Straling:
Geleiding:
hiervan is geen sprake omdat de lucht in het matrasje stilstaat.
hiervan is evenmin sprake: er zal nauwelijks een temperatuurverschil met de directe omgeving
ontstaan.
speelt vrijwel geen rol: de lucht in het matrasje is droog en dus een slechte geleider. De kunststof
zelf is ook een slechte geleider.
10. De warmte die de hete lucht afgeeft is gelijk aan de warmte die het matrasje opneemt:
m lucht @ c lucht @ )t lucht = c matrasje @ )t matrasje
BINAS 12: c lucht = 1,00 @ 10 3 J/kgoC
1,28 @ 10 – 2 @ 1,00 @ 10 3 @ (50 – t eind ) = 1,62 @ 10 3 @ (t eind - 15)
De temperatuur stijgt hiermee 0,3 o C. Het idee is dus volstrekt zinloos.
,
www.havovwo.nl
!
t eind = 15,3 o C
Download