Aerobe mesofiele micro-organismen in bellenblaas

advertisement
Title
Bepaling van het aantal aeroob kweekbare microorganismen in cosmetica met behulp van de
gietplaatmethode
Code
MIC01-ND120
version 03
Start date 01-08-2012
SCOPE
De procedure beschrijft de methode voor de bepaling van het aantal aeroob
kweekbare micro-organismen in water oplosbare cosmetica bij een
voorgeschreven temperatuur met behulp van de gietplaatmethode.
ABSTRACT
An amount of sample is diluted 10 times using neutralisation solution. An aliquot
of the solution is mixed with Trypton soya agar and incubated at 32.5 °C for 72
hours. The number of colonies are counted and the calculated per gram sample.
For reliability the neutralisation step is checked.
SAMENVATTING
Een bepaalde hoeveelheid gram van het monster wordt gemengd met een
negenvoudige hoeveelheid neutralisatievloeistof. Van de suspensie wordt 1 ml, of
een verdunning daarvan, gemengd met Trypton soja agar in petrischalen. De
platen worden gedurende 72 uur bebroed bij 32.5 °C. Het aantal kolonies wordt
geteld en het aantal kolonievormende eenheden per g monster wordt berekend.
Voor de betrouwbaarheid van de neutralisatie wordt hierop een controle
uitgevoerd.
Divisie Consument &
veiligheid
Chemisch en Microbiologisch
Productveiligheid Lab
Paterswoldseweg 1
9726 BA GRONINGEN
Postbus 43006
3540 AA UTRECHT
www.nvwa.nl
Download