Overlaat Een overlaat is een lage plaats in een rivierdijk, zodat bij

advertisement
Overlaat
Een overlaat is een lage plaats in een rivierdijk, zodat bij hoge waterstand in de rivier,
het water over de rivierdijk loopt. Het is een eenvoudige vaste stuw die qua hoogte
niet instelbaar is.
Foto: Fons Mandigers
Overlaat wordt ook gebruikt voor stuwen die ervoor zorgen dat het waterpeil niet
boven een bepaalde hoogte komt. Het peil wordt binnen bepaalde grenzen
gehouden. Als bij een rivier het peil van bijvoorbeeld 50 cm wordt overschreden, kan
het water een polder binnenstromen of via een andere watergang, waar het normaal
niet langstroomt, afvloeien.
Bron: Wikipedia en Heelom
Download