De jager-verzamelaar is een manier van leven die ongeveer 2,6

advertisement
De jager-verzamelaar is een manier van leven die ongeveer 2,6 miljoen jaar geleden is
begonnen met het ontstaan van de eerste stenen werktuigen. Deze periode staat bekend
als het Paleolithicum of het stenen tijdperk. De duurde tot ongeveer 10.000 jaar geleden en
eindigde met het begin van de landbouw in het Midden-Oosten, zo’n 5.000 á 6.000 jaar
geleden in Europa. Gedurende het stenen tijdperk, was er geen exclusief dieet en bovendien
waren de diëten even gevarieerd als de omgeving die de mensen bewoonden. Echter, iets
wat voor ons een enorme betekenis heeft, zijn de universele voedingskenmerken die zich in
de tijd, in de geografische ligging en zelfs in de soort gepropageerd hebben. Deze
nutritionele gelijkenissen op mondiale schaal hebben een voedsel hiërarchie en grenzen
vastgesteld dat onze moderne genoom vorm heeft gegeven.
Een van de eerste belangrijke kwesties is om te weten of de jager-verzamelaar gekenmerkt
wordt als zijnde een carnivoor of een herbivoor. Er zijn verschillende lijnen van onderzoek, die
dit duidelijk lijken te maken.
De eerste is datgene dat de expensieve tissue hypotheses (dat wil zeggen, de hypothese van
het behouden een dure weefsel) stelt. Deze theorie verklaart hoe in een moment van de
evolutie, ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden onze hersenen zijn begonnen zich te ontwikkelen
ten koste van het spijsverteringsstelsel, wat alleen mogelijk is door het eten van vlees,
ingewanden en merg. Met andere woorden, de progressieve ontwikkeling van de hersenen
dat kenmerkend is voor de menselijke evolutie is onvermijdelijk gepaard gegaan met een
geleidelijke aanpassing aan een carnivoren dieet. Dit is de enige hulpbron die aan de hoge
eisen van dit meest veeleisende orgaan kon voldoen, voor het dierlijke metabolisme.
Afbeelding 1. Expensive tissue hyphotesis.
De tweede onderzoekslijn heeft te maken met antropologische studies met behulp van
stabiele isotopen in de botten en de gefossiliseerde tanden van onze voorouders. In dit
verband laten studies, zoals die van Dr. Julia Lee-Thorp of Dr. Mike Richards zien dat onze
voorouders gekenmerkt werden door een dieet hoog in eiwitten.
De derde werklijn, is degene die de verhouding van voedingsstoffen in de verschillende
samenlevingen van jagers-verzamelaars bestudeert. De resultaten uit de Etnografische Atlas,
waar 229 samenlevingen van jagers-verzamelaars werden bestudeerd, bieden harde
gegevens: plantaardig voedsel was goed voor 35% van de totale calorieën, terwijl dierlijk
voedsel (vlees en vis) goed voor 65% was.
Na deze drie verschillende lines of evidence, wijst alles er op dat de levensmiddelen van
dierlijke oorsprong altijd een aanzienlijk deel van het dieet hebben gevormd, dieet waaran
we genetisch aangepast zijn. Als we de waarde meten van de onderste voedingspiramide
die normaliter wordt gebruikt, welke zijn de voedingsstoffen die nooit deel hebben
uitgemaakt van het dieet van de jager-verzamelaars?
Afbeelding 2. Schijf van vijf geadviseerd door het Voedingscentrum
Inderdaad, als u zelf zal kunnen concluderen, noch de granen, noch de zuivelproducten,
hebben ooit deel uitgemaakt van het dieet van de jager-verzamelaars, maar het zijn
voedingsstoffen die in het Neolithicum met de komst van de landbouw en de veehouderij
ingevoerd werden. Is het dan toeval dat de nutriënten waarvoor de meeste intoleranties
bestaan gluten en lactose zijn? Eigenlijk is het niet alleen dat we intolerant zijn, het is ook dat
dit soort voor onze spijsvertering in een jager-verzamelaars milieu ontworpen voedingsstoffen,
nieuw, onnodig en inflammatoire zijn.
Download