Wat is de Job-monitor - Site

advertisement
Focus op vragen Studeren met een beperking
WAT
IS DE
JOB-MONITOR
•
Korte geschiedenis JOB-monitor
•
Doel JOB-monitor
•
Vragenlijst
•
Respons naar achtergrondkenmerken
WAT
IS DE
JOB-MONITOR
Korte geschiedenis
•
2001 eerste keer
•
Eerder onder naam van JOB-ODIN
•
Vragenlijst onder alle mbo-studenten van NL
•
JOB’s initiatief
•
Subsidie van de overheid, gebruikt door o.a. Onderwijsinspectie
•
2012 7e editie, enorme respons
WAT
IS DE
JOB-MONITOR
Doel JOB-monitor
•
Gelijk aan doel JOB: vergroten inspraak studenten (signaalfunctie)
•
Mogelijkheid tot samen verbeteren van onderwijs
•
Resultaten terugkoppelen naar de studentenraden
•
Feiten JM ter versterking van hun onderhandelingspositie
WAT
IS DE
JOB-MONITOR
•
Respons naar achtergrondkenmerken:
•
Leerweg:
BOL  81%
BBL  19%
•
Niveau: 1  2%
2  21%
3  28%
4  50%
•
Leerjaar: 1  46%
2  31%
3  16%
4  6%
•
Geslacht:
Man  50%
Vrouw  50%
•
Etniciteit:
Autochtoon  77% Allochtoon  23%
•
Verdeling leeftijd:
t/m 17  46%
18-19  31%
20-21  12%
22-25  6%
26+  5%
•
Verdeling schooltype:
AOC  5%
•
Verdeling handicap: Geen handicap  64%
ROC  89%
Vakinstelling  6%
Wel handicap  35%
Onbekend  1%
WAT
IS DE
JOB-MONITOR
Vragenlijst
•
Getest
•
Minimale aanpassingen  trend
•
Onderwerpen/thema’s (SIGNAAL):
Onderwijs; toetsing; begeleiding; competenties; stage/werkplek;
veiligheid en sfeer; informatie en organisatie; voorzieningen;
inspraak; algemeen oordeel
WAT
IS DE
JOB-MONITOR
Vragen over studeren met een beperking
•
51. Heb je last van een van de volgende handicaps,
functiebeperkingen of (chronische) ziektes? (zie volgende sheet)
•
52. Is dit vastgesteld door een arts of indicatie-instantie?
•
53. Heb je hier last van in je opleiding?
•
54. Houdt de school rekening met je handicap, functiebeperking of
(chronische) ziekte?
WAT
IS DE
JOB-MONITOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antwoordopties bij vraag 51
Nee
Ik ben blind/slechtziend
Ik ben doof/slechthorend
Ik heb problemen met bewegen/ben rolstoelgebonden
Ik heb ADHD/concentratieproblemen
Ik heb psychische problemen
Ik heb een vorm van autisme (bijv. klassiek, Asperger, PDD-NOS)
Ik heb vaak last van vermoeidheid, energietekort
Ik heb dyslexie of overige spraak-/taalstoornissen
Ik heb dyscalculie
Ik heb vaak last van migraine, ernstige hoofdpijn
Ik heb RSI
Ik heb een andere handicap, chronische ziekte of functiebeperking
Figuur 82:
Percentage type handicap of beperking (meerdere
antwoorden mogelijk; alleen studenten met handicap/beperking)
Dyslexie
34
Vermoeidheid, energietekort
29
ADHD/ concentratieproblemen
21
Migraine/ ernstige hoofdpijn
17
Dyscalculie
9
Autistische stoornis
7
Psychische problemen
6
Blind/ slechtziend
6
Doof/ slechthorend
4
Problemen met bewegen 2
RSI 1
Anders
16
0
10
20
30
40
Figuur 83:
Heb je hier last van in je opleiding? (grijs: nooit)
JOB-monitor 2012
40
27
JOB-monitor 2010
38
29
JOB-monitor 2008
37
33
JOB-monitor 2007
JOB-monitor 2005
JOB-monitor 2003
JOB-monitor 2001
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
Figuur 84:
Houdt de school rekening met je handicap,
functiebeperking of (chronische) ziekte?
JOB-monitor 2012
37
32
JOB-monitor 2010
36
33
JOB-monitor 2008
39
32
JOB-monitor 2007
29
JOB-monitor 2005
30
JOB-monitor 2003
36
JOB-monitor 2001
36
-80
-60
-40
38
41
33
36
-20
0
20
40
60
80
Figuur:
Last van handicap, functiebeperking of
(chronische) ziekte in de opleiding, naar opleidingsrichting
Openbare orde en veiligheid
32
36
Elektrotechniek
33
36
Transport en logistiek
31
34
Informatica
36
Werktuigbouwkunde
34
31
32
Voertuigbouwkunde
34
32
Metaalbewerking
34
32
Laboratoriumopleidingen
36
31
Bouwkunde
36
30
ALGEMEEN BEELD
40
27
Horeca
39
25
Gezondheidszorg
43
25
Farmacie, optiek, tandtechniek e.d.
41
25
Thuis- en bejaardenzorg
41
24
Onderwijsassistenten
44
23
Toerisme en recreatie
44
23
Sociale dienstverlening
47
Dierenteelt, dierenverzorging
44
Lichaamsverzorging
44
-80 -60 -40 -20
21
21
20
0
20
40
60
80
Figuur: School houdt rekening met handicap, functiebeperking of
(chronische) ziekte, naar opleidingsrichting
Laboratoriumopleidingen
29
Levensmiddelen
30
44
37
Openbare orde en veiligheid
35
36
Informatica
35
36
Groen, milieu
33
36
Sport
36
35
Werktuigbouwkunde
35
34
Elektrotechniek
36
34
Communicatie, kunst en media
37
33
ALGEMEEN BEELD
37
32
Transport en logistiek
36
Handel
30
40
30
Metaalbewerking
36
30
Textiel, hout, overige techniek
37
29
Sociale dienstverlening
40
28
Lichaamsverzorging
39
28
Toerisme en recreatie
41
28
Commercie en marketing
44
27
Bestuurlijk, juridisch
46
-80
-60
-40
24
-20
0
20
40
60
80
VRAGEN TOT ZOVER?
ZELF AAN DE SLAG!
ONLINE
TWEE
LOSSE
TOOL
TEKSTBALKEN
JOB-MONITOR
ONLINE
TWEE
LOSSE
TOOL
TEKSTBALKEN
GEBRUIKEN
SNEL NAAR
TWEE
LOSSEDE
TEKSTBALKEN
RESULTATEN
VOORBEELD
TWEE
LOSSE
TEKSTBALKEN
STANDAARDOVERZICHT
RAPPORTCIJFERS
TWEE
LOSSE
TEKSTBALKEN
DOOR
DE JAREN HEEN
NAAR DE
TEKSTBALKEN
GEAVANCEERDE MODUS
DOORLOOP
TWEE
LOSS
TEKSTBALKEN
DE
4 STAPPEN
TWEE LOSSE
RESULTAAT!
EXPORTEREN
TWEE
LOSSE
TEKSTBALKE
NAAR
EXCEL
Vragen over de online tool?
Discussie
Download