Examen_Brussela_2015

advertisement
EERST NAAM INVULLEN! GEEN GSM IN UW NABIJHEID, OOK AL STAAT DIE ‘AF’.
EXAMEN ARCH BRUSSEL voormiddagserie en IARCH
NAAM
VOORNAAM
OPMERKINGEN (Speciaal statuut, bijzondere voorwaarden?)
Antwoorden
1. a) Wat is er wiskundig interessant aan het klooster in Waasmunster?
b) Waarom hebben we een opblaasbaar model van de zuilengaanderij van
Borromini vermeld?
1.a … … … … …
……………
……………
b. … … … … …
……………
……………
2. a) Bepaal de projectie van de vector 2i - 3j + 6k op de vector i + 2j + 2k.
b) Twee steden A en B bevinden zich aan de tegenovergestelde oever van
een rivier die 8 km breed is en stroomt aan een snelheid van 4km/u. Een
persoon in A wenst een stad C te bereiken op 6 km van B, stroomopwaarts
en op dezelfde oever als B. Indien de boot zich aan een snelheid van
10km/h verplaatst, hoelang zal het traject dan duren?
2. a) … … … … …
3. a) Bepaal twee gehele getallen waarvan de som 1234 is en het product
maximaal is. Geef de functie waarvan u de afgeleide heeft gebruikt.
3. a) het eerste getal is:
……………
het tweede getal is:
……………
De gebruikte afgeleide:
……………
b) Bepaal de vergelijking van de raaklijn in het punt P(1, 4) op de kromme
y = x4 + 3 onder de vorm Ax + By + C = 0.
b) … x + … y + … = 0.
4. a) Bepaal de oppervlakte begrensd door de kromme y = x3 - 4x, de x-as,
en de waarden x = -4 en x = 4.
4. a) … … … … …
b) Teken hieronder het oppervlak met vergelijking:
x 2 y2 z 2


1
1
4
9
b) … … … … …
b) Zie hieronder.
NAAM
VOORNAAM
5. Teken het zij- en bovenaanzicht van de kubus die op het vlak staat.
Download