Geen diatitel - Staatsinrichting.nl

advertisement
1/9
INHOUD
Wat is een referendum
precies?
Wie zijn de kandidaten?
Wat zijn de voordelen van zo’n
burgemeestersreferendum?
En wat de nadelen?
Conclusie
2/9
Bij een burgemeestersreferendum krijgen de burgers (van boven
de 18) de mogelijkheid om hun eigen burgemeester te kiezen.
De opkomst moet minimaal 30% zijn, dat is de zogenaamde
kiesdrempel, anders gaat het niet door.
Zo hebben de burgers dus meer inspraak in het bestuur van hun
stad.
Dit is nieuw in Zoetermeer, want voorheen werd de
burgemeester nog benoemd in naam van de koningin. Door de
Commissaris van de Koningin van de provincie dus.
3/9
Op dinsdag 3 december, wordt er voor het eerst in
Zoetermeer een burgemeestersreferendum gehouden.
Maar wat zijn nou eigenlijk alle voor- en nadelen van dit
4/9
referendum?...
Burgers zijn meer
betrokken met de
politiek
Wanneer burgers direct
mogen meebeslissen over
politieke onderwerpen, zijn
zij meer gemotiveerd om
zich met politiek bezig te
houden.
Uit onderzoek blijkt dat
burgers in de meer directdemocratische kantons in
Zwitserland meer deelnemen
aan politieke discussies en
beter geïnformeerd zijn over
politieke onderwerpen dan
burgers in minder directdemocratische.
Mogelijkheden voor
minderheden om
meerderheid te worden
In een directe democratie
hebben minderheden die
overtuigd zijn van hun gelijk,
de mogelijkheid om hun
thema's op de politieke
agenda te zetten en een
publiek debat uitlokken over
die thema's. Indien zij goede
argumenten hebben, kunnen
zij een meerderheid van de
burgers overtuigen en dus
van een minderheid een
meerderheid worden.
5/9
Meer spreiding van
verantwoordelijkheid
80% is vóór
In een directe democratie
worden alle burgers feitelijk
mede-verantwoordelijk
gemaakt voor het reilen en
zeilen van de maatschappij.
Burgers kunnen nu concreet
iets ondernemen wanneer
er misstanden gesignaleerd
worden. Politici kunnen
mensen die zeggen dat "de"
politiek "er" niets van bakt,
erop wijzen dat zij nu hele
praktische instrumenten
hebben om dingen te
veranderen, eventueel
geheel buiten het
Last but not least: 80% van
de Nederlanders wil de
invoering van directe
democratie.
Opvallend is dat bij alle vier
onderzochte partijen (PvdA,
CDA, VVD en D66) een
meerderheid van hun
achterban voor het
referendum was, ongeacht de
afwijzing van het referendum
van CDA en VVD: van de CDAachterban is 70% voor, VVD
81%, PvdA 83% en D66
86%.
partijpolitieke systeem om.
6/9
Stemmen op een affiche
Overal in de stad hangen
aanplakbiljetten met de twee
burgemeester in spé.
Er staat een tekst bij; bij Van
Diessen staat er ‘voor uw stad’
en bij Waaijer ‘een betrokken en
betrouwbare burgemeester’.
Moeten de burgers hier op
stemmen? Op twee mensen die
ze eigenlijk helemaal niet
kennen, maar alleen weten dat
de een van het CDA is en de
ander van VVD.
Als burger zijnde kan je je wel
beter inlichten, maar dat is voor
veel mensen waarschijnlijk te
veel werk.
7/9
Maar 2 keuzes
Het is natuurlijk goed dat
er nu een
burgemeestersreferendum
wordt gehouden. Het minpunt van dit is dat er maar
2 kandidaten zijn waarop
wij kunnen kiezen. Dus als
je het met de ene z’n
standpunten niet eens bent
moet je eigenlijk op de
ander stemmen…
Echt democratisch is het
dus nog steeds niet.
Directe democratie tast het
primaat van de politiek aan
Maar "de politiek" is niet
hetzelfde als "de politici op het
Binnenhof". "De politiek" is een
sfeer waarin, in het ideale geval,
alle burgers in onderling overleg
deelnemen aan de
besluitvorming. De politiek als
sféér wordt momenteel juist
bedreigd doordat de burgers
haar massaal verlaten omdat de
politici hen als onmondig en
onvolwassen behandelen. Het
referendum kan de politieke
sfeer een grote impuls geven
door haar op te rekken van het
formaat Binnenhof naar het
formaat van heel Nederland.
Directe democratie betekent
een versterking van het primaat
van de politiek.
8/9
U heeft een paar vooren nadelen gezien bij
deze PowerPoint
presentatie.
Nu is het aan u om te
bepalen of u wel of niet
gaat stemmen a.s
woensdag.
En misschien nog wel
belangrijker, op wie…?
Kijk ook op
www.zoetermeer.nl/burgemeestersreferendum
9/9
Download