Stelling 4: omtrekshoeken op dezelfde boog of op gelijke bogen zijn

advertisement
In driehoeken
Stelling 1: in een driehoek is 1 zijde korter dan de som van de lengtes van
de andere twee zijden en langer dan het verschil van de andere2. Dit is
de driehoeksongelijkheid
Stelling 2: de som van de hoeken van een driehoek is 180° of 𝜋 radialen
Stelling 3: een buitenhoek van een driehoek is gelijk aan de som van de
niet aanliggende binnenhoeken.
Stelling 4: in een gelijkbenige driehoek is de deellijn uit de tophoek ook
de zwaartelijn en de hoogtelijn door de top. Ze is ook de middelloodlijn
van de basis
Stelling 5: in een gelijkbenige driehoek zijn de basishoeken even groot
Stelling 6: in een rechthoekige driehoek is de lengte van de zwaartelijn
naar de schuine zijde gelijk aan de helft van de lengte van die zijde
Stelling 7: als twee zijden van een driehoek ongelijk zijn dan ligt de
grootste hoek tegenover de langste zijde.
als twee zijden van een driehoek ongelijk zijn dan ligt de langste zijde
tegenover de grootste hoek
Stelling 8: het lijnstuk dat de middens van twee zijden verbind is
evenwijdig met de derde zijden en is gelijk aan de helft van de derde zijde
In cirkels
Stelling 1: een middellijn loodrecht op een koorde deelt de koorde
middendoor.
Stelling 2: even lange koorden in een cirkel hebben even lange
apothema’s.
Stelling 3: een omtrekshoek van een cirkel is de helft van de
middelpuntshoek die op dezelfde boog staat in de cirkel.
Stelling 4: omtrekshoeken op dezelfde boog of op gelijke bogen zijn even
groot.
Stelling 5: elke omtrekshoek die op een halve cirkel staat is recht.
Stelling 6: in een koordenvierhoek zijn de overstaande hoeken elkaars
supplement
Stelling 7: een raaklijn aan een cirkel staat loodrecht op de middellijn
door het raakpunt
Stelling 8: een loodlijn in een snijpunt van een middellijn van een cirkel is
een raaklijn aan die cirkel.
Stelling 9: een raakomtrekshoek is de helft van de middelpuntshoek die
op dezelfde boog staat
Pythagoras
Stelling 1: in een rechthoekige driehoek is het kwadraat van de schuine
zijde gelijk aan de som van de kwadraten van de rechthoekszijden
Als in een driehoek het kwadraat van 1 zijde gelijk is aan de som van de
kwadraten van de andere zijden, dan is die zijde de schuine zijde
Download