Powerpoint informatieavond september 2016 groep 4

advertisement
Wie zijn wij?
groep 4: juf Corrie / meester Thom
combi groep 4/5: Juf Wanda/ Juf Laurette
juf Manon (Lio)
Wat komt er in deze informatie bijeenkomst aan bod?
•
•
•
•
•
Visie
Belangrijke dingen groep 4
Methodes
Dit zou ik graag nog willen weten
Afsluiting
Onze visie
•
•
•
•
•
•
tegemoet komen aan verschillen
open communicatie
kennis en kwaliteiten van elkaar gebruiken
eigen verantwoordelijkheid in het leerproces
ben jezelf en respecteer elkaar
wij blijven ons ontwikkelen
We vervolgen met een quiz:
“Dit moet ik weten over groep 4”
Wanneer mag je kind iets mee naar
school nemen?
Nooit
Anders
namelijk….
Anders; namelijk…….
•
•
•
•
•
Als we er iets van kunnen leren
Interessant is om te laten zien
Na Sinterklaas
Met een verjaardag
Bijzondere dingen
Wat moet er in de gymtas zitten?
A: Gymschoenen, gymkleren,
handdoek, slippers, doucheschuim
B: Gymschoenen, gymkleren,
slippers
C: Gymschoenen, gymkleren,
handdoek
Het goede antwoord is C
(Passende) gymschoenen, gymkleren,
handdoek.
Een extra handdoek en slippers mogen
wel, maar moeten niet.
P.s. schoenveters?
Mogen kinderen nog een wensje
maken in groep 4 ?
ja
nee
Natuurlijk mogen ze dit nog wel!
Kinderen mogen als ze
tijd hebben wensjes
maken, maar moeten hier
wel zelf aan denken.
Kijken we alles na wat de kinderen
maken?
ja
nee
Nee, we
kijken niet
alles na.
Van je
eigen
fouten leer
je het
meeste
Zelfstandigheid;
Wat verwachten we van de kinderen?
A: De juf doet voor, de kinderen doen na.
B: De kinderen kunnen zelf opdrachten
lezen en proberen de opdracht vaak ook
zelfstandig te maken.
C: De kinderen moeten zelf aangeven
wat ze moeilijk vinden.
De antwoorden B en C zijn
allebei goed
• B. De kinderen kunnen zelf opdrachten
lezen en proberen de opdracht vaak
ook zelfstandig te maken.
• C. De kinderen moeten zelf aangeven
wat ze moeilijk vinden.
En antwoord A dan;
De juf doet voor en de kinderen
doen na?
Dat komt soms ook voor
(aanleren van de hoofdletters).
Zelfstandigheid is een
belangrijke eigenschap die
kinderen in groep 4 steeds
verder ontwikkelen.
De methodes die we gebruiken
•
•
•
•
Taal:
Spelling:
Technisch lezen:
Rekenen:
Staal taal
Staal spelling
Station Zuid
Pluspunt
Rekentijger
• Begrijpend lezen: Goed gelezen
Nieuwsbegrip
Vervolg gebruikte methodes
• Schrijftaal
• Wijzer
~ tijd
~ natuur
~ wereld
~ verkeer
• Leefstijl
• Moet je doen ~ muziek
~ dans
~ drama
~ handvaardigheid
~ tekenen
~ e.a. bronboeken
• Catechese (Hemel en Aarde)
Wat doen we nog meer in groep 4?
• Gymnastiek/zwemmen
– Gymlessen van eigen juf/vakleerkracht
stagiaires opleiding Sport en bewegen.
• Duo-lezen / Ralfi-lezen / Race lezen
• Rots en water
• Communie?
Dit zouden we nog graag willen
weten / vragen / zeggen…..
Ouders hebben huiswerk
Elke dag 10 minuten met hun kind lezen!
Dit zouden we nog graag willen
weten / vragen / zeggen…..
- Hulpouders/klassenouders
- Briefjes voor de juf
- Fruit en gezonde traktaties
- (Voor-)lezen thuis!!!
- Vrij vragen
- E-mail, controle uitwijkadressen en
wel/niet op de website
Nog meer om te weten:
•
•
•
•
Contactpersonen Lianne en Irma
Flitsen (hulp)
Gevonden voorwerpen
Abonnementen
Eventuele andere vragen…….
Afsluiting Info-avond
• Bedankt voor uw aanwezigheid.
• We wensen u allen wel thuis.
• Zijn er vragen of opmerkingen, loop gerust
binnen.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards