Cicero Ad Fam. 14.19 Terug naar Italië

advertisement
Cicero – Ad Familiares 14.19
TERUG NAAR ITALIË
Deze brief is geschreven in 48 v. Chr. Eerder dat jaar werd Pompeius bij de slag van Pharsalus
door Caesar verslagen. Cicero, die de kant van Pompeius had gekozen, moest terug naar
Rome, maar had daarvoor Caesars toestemming nodig.
Scr. Brundisii IV. Kal. Dec. a.u.c. 706.
TULLIUS TERENTIAE SUAE S. D.
Geschreven te Brindisium op 27 november 48 v. Chr.
Tullius groet zijn Terentia
In maximis meis doloribus excruciat me valetudo Tulliae nostrae, de qua nihil est quod ad
te plura scribam; tibi enim aeque magnae curae esse certo scio.
In mijn grootste zorgen kwelt de slechte gezondheid van onze Tullia mij, over wie er geen
reden is om meer aan jou te schrijven; want ik weet zeker dat het voor jou eveneens tot
grote zorg is.
nihil est quid + coni.
magnae curae
er is geen reden om
dativus finalis
Quod me propius vultis accedere, video ita esse faciendum et iam ante fecissem, sed me
multa impediverunt, quae ne nunc quidem expedita sunt.
Wat betreft het feit dat jullie willen dat ik dichterbij kom, zie ik dat het zo moet worden
gedaan en ik zou het al eerder hebben gedaan, maar vele zaken hebben mij tegengehouden,
die zelfs nu niet zijn opgelost.
multa
ne … quidem
Bedoeld worden de ontwikkelingen in Rome. De houding
van Caesar is in het bijzonder bepalend omdat hij Cicero
toestemming moet geven voor zijn terugkeer.
zelfs … niet
Sed a Pomponio exspecto litteras, quas ad me quam primum perferendas cures velim. Da
operam, ut valeas.
Maar ik verwacht een brief van Pomponius, waarvan ik zou willen dat jij ervoor zorgt dat hij
zo snel mogelijk naar mij moet worden overgebracht. Geef moeite opdat je gezond blijft.
Pomponius
litteras
perferendas
cures + gerundivum
velim + coni.
da operam, ut valeas
© Pascal Gunsch
= Atticus
Deze brief gaat waarschijnlijk over de houding van Caesar
en Cicero’s kansen.
gerundivum door cures
ervoor zorgen dat
ik zou willen dat
De toon is erg zakelijk.
Latijn CE2015
Terug naar Italië ∙ 1
Download