De brieven van Cicero aan Atticus

advertisement
De brieven van Cicero aan Atticus
Een oorlogsdagboek
Docent: Drs. H.C. Ingen Housz-Menalda, oud-docent Klassieke Geschiedenis aan
de Hogeschool van Amsterdam.
Cicero ziet men altijd op een podium- het podium van de wereldgeschiedenis, wel te verstaan. Of
het podium van de Westerse Filosofie. Wie zijn
officiële werken leest, wordt al gauw gehinderd
door de gezwollen retoriek of het pathos ervan.
Maar soms treffen we Cicero ‘off-stage’, als het
ware. In de brieven aan zijn broer, of zijn levenslange vriend Atticus zet hij het toneelmasker
af, en we zien zijn zwakheden, zijn twijfels, zijn
angsten en wanhoop: de hoge prijs die hij moest
betalen voor de hoofdrol die hij op het politieke
toneel van die dagen wilde spelen.
In de laatste jaren van de Republiek, waarin de
macht uit de schede van een zwaard kwam, heeft
hij, zonder één gewapende achter zich, de geschiedenis van Rome mede willen bepalen- een heksentoer die hem uiteindelijk zijn leven kostte.
De brieven aan zijn vertrouwden vormen een
soort oorlogsdagboek. Laffe Cicero, dappere
Cicero, menselijke Cicero- deze brieven zijn
uiterst boeiend, en vermogen hier en daar diep te
ontroeren.
14
8 maandagen, 27-9 t/m
22-11 (4-10 géén college)
11.15-13.00 uur
Leiden
 193,- (incl. koffie/thee en
diverse teksten)
Werkvorm: werkcolleges,
met vragen, gezamenlijk
lezen van teksten.
Zelfstudie: 4 uur lezen per
week.
Vereisten: passieve kennis
van het Engels.
Cursusmateriaal:
• Bundel met diverse
teksten die worden
uitgereikt.
• Anthony Everitt, Cicero,
Ambo, Amsterdam 2008.
ISBN 978 90 2632 140 5
( 19,95). (aanbevolen)
Download