Contract Leonardo da Vinci mobiliteitssubsidie Call 2006

advertisement
Aanvraag
Mobiliteitssubsidie
Door ondertekening van deze aanvraag verklaart de student:
…………………………………………………………………………………… ( naam)
dat hij/zij aan de onderstaande voorwaarden zal voldoen om in aanmerking te komen voor
de Erasmus + mobiliteitssubsidie.
De subsidie geldt alleen voor Europese landen!
De hoogte van de uiteindelijk te ontvangen subsidie is afhankelijk van het voor AOC Oost
beschikbare bedrag.
Om in aanmerking te komen voor een subsidievoorschot dient dit formulier volledig ingevuld
en ondertekend te worden aangeleverd voor aanvang van de stage. Daarnaast moet de
normale BPV procedure van AOC Oost gevolgd worden (S-BB erkenning, BPV
overeenkomsten etc.)
Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal een subsidievoorschot van € 150,= verstrekt
worden. Onjuistheden of onvolledigheden leiden tot niet betalen van een voorschot.
Om in aanmerking te komen voor het resterende deel van de vast te stellen subsidie moet
aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
-
-
-
Het Participant Report moet online ingevuld, gevalideerd en ingeleverd worden
(submit) (je krijgt hiervoor per mail een link toegestuurd door het Erasmus+
programma)
Een kopie van de volledig ingevulde en ondertekende Europass moet ingeleverd
worden.
Een ondertekend declaratieformulier met betaalbewijzen van heen- en terugreis (
tickets, facturen, bankafschriften, boarding passes, bus/treinkaartjes,
autokilometers, etc.) moet ingeleverd worden
factuur en betaalbewijs van IPS stageverzekering
Deelname aan Online Linguistic Support, bestaande uit een taaltoets voorafgaand
en na afloop van de stage.
Indien deze aanvullende gegevens niet zijn ingeleverd, of de deelnemer niet voldoet aan de
eisen van het Erasmus + programma, dan vervalt het recht op subsidie.
AOC Oost zal dan het reeds uitbetaalde subsidievoorschot terugvorderen, en de deelnemer
zal het resterende deel van de vastgestelde subsidie niet meer ontvangen.
1
Studentgegevens:
Achternaam:
Voornaam:
Studierichting klas en niveau:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer:
E-mailadres:
IBAN nummer (bankrekening)
Ten name van:
Datum begin stage 1 :
Datum einde stage 1 :
2
Gegevens Stagebedrijf:
Land:
Naam van de organisatie:
Adres:
Postcode en plaats:
Regio:
Telefoonnummer:
Soort organisatie:
Grootte van de organisatie (personeelsleden)
Gegevens Contactpersoon buitenland
Achternaam:
Voornaam:
Functie:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Dit document na ondertekening opsturen of mailen aan:
AOC Oost
t.a.v. Jan Steverink
Postbus 190
7240 AD Lochem
Of digitaal naar [email protected]
Naam student :
Handtekening:
……………………
Naam BPV coördinator: …………………………
Handtekening:
3
Download