Seksuologie

advertisement
Seksuologie
Seksuele problemen komen vaker voor dan u denkt. Hierbij kunnen
lichamelijke klachten, die bijvoorbeeld bij ziekte of lichamelijke beperking
optreden, een rol spelen. Ook medicijngebruik kan via bijwerkingen uw
seksualiteit beïnvloeden. Uw behandelend arts kan u verwijzen naar de
seksuoloog. In deze folder kunt u lezen wat u hiervan kunt verwachten.
Neem altijd uw
vens
verzekeringsgege
wijs mee!
en identiteitsbe
Waarom?
Seksualiteit hoort bij het leven. Uit onderzoek, in 2006 door de Rutgers Nisso
Groep uitgevoerd, blijkt dat seksuele klachten bij circa 20% van de volwassen
Nederlandse bevolking voorkomt. Een deel van deze mensen ervaart dit
als een probleem, bijvoorbeeld doordat er pijn optreedt, het welbevinden
hieronder lijdt of omdat de partner er problemen mee ervaart. Soms leidt dit
tot vermijding van seksualiteit of ander lichamelijk contact uit angst met het
probleem geconfronteerd te worden. Dit kan uiteindelijk de partnerrelatie
verstoren. Ook kan het vertrouwen in uw eigen lichaam verminderen.
Werkwijze
Seksuologische behandeling is begeleiding door middel van gesprekken. De
gesprekken duren 45 minuten.
In het eerste gesprek maken we kennis en brengen we het seksuele probleem
in kaart. Seksualiteit is bij uitstek het levensgebied waarop lichaam, psyche,
relatie, omgeving en verleden hun invloed uitoefenen. Daarom komen die
aspecten ook aan bod. Zo nodig gaat ook (een deel van) het tweede gesprek
hierover of krijgt u lichamelijk onderzoek.
Als het seksuele probleem helder is, krijgt u uitleg over de diagnose, de
oorzaken en de factoren die de klachten in stand houden. We kijken naar de
lichamelijke, psychosociale en relationele kant van het seksuele probleem.
Daarna maakt de seksuoloog met u een plan van aanpak om het probleem
te verhelpen. Mocht dit laatste niet mogelijk zijn, dan kijken we hoe u en
eventueel uw partner er zo goed mogelijk mee om kan gaan, zodat de seksuele
klachten minder problemen geven.
Soms zijn een paar gesprekken voldoende om zelf het seksuele probleem op
te lossen. Soms zijn meer gesprekken nodig. Vaak krijgt u ook oefeningen of
opdrachten thuis, die met u worden afgestemd en waarbij uw inzet van groot
belang is.
2
Seksuologie
De seksuoloog werkt nauw samen met medisch specialisten,
bekkenfysiotherapeuten, specialistisch verpleegkundigen en medisch
psychologen. Zo nodig worden deze bij de behandeling betrokken. Mocht een
ander probleem de behandeling van het seksuele probleem in de weg staan,
dan krijgt u het advies om dit eerst aan te pakken en bespreken we bij welke
hulpverlener of instantie u daarvoor terecht kan.
Uw partner (als u die heeft) is van harte welkom bij de gesprekken. De ervaring
is dat dit sneller tot verbetering van de situatie leidt dan bij een individuele
behandeling.
Grenzen
Op een levensgebied dat zo intiem is, is het van groot belang dat er rekening
wordt gehouden met uw grenzen. Van de seksuoloog mag u verwachten
dat deze dit bespreekbaar maakt , zodat uw grenzen gerespecteerd kunnen
worden.
Bij de gesprekken zijn geen coassistenten aanwezig. Soms is er een
seksuoloog in opleiding, gynaecoloog in opleiding of uroloog in opleiding
in de spreekkamer aanwezig. Dit wordt voor het begin van het gesprek
aangegeven. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, geef dit dan aan bij de
spreekuurassistente.
Seksuologen
De seksuologen van dit ziekenhuis zijn geregistreerd seksuoloog NVVS
(Nederlandse wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie, website:
www.nvvs.info). Er is een mannelijke en een vrouwelijke seksuoloog aanwezig
in Rijnstate. U kunt uw voorkeur aangeven bij het maken van uw eerste
afspraak. Mocht u merken dat het niet klikt, dan is het mogelijk om met de
andere seksuoloog de behandeling te vervolgen.
3
Vergoeding
Medische seksuologie valt onder gynaecologische of urologische zorg. Dit
valt onder de basisverzekering. U heeft wel een verwijzing door uw huisarts
of medisch specialist nodig. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar in
rekening gebracht. De rest wordt vergoed als de zorgverzekeraar een contract
met het ziekenhuis heeft.
Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie:
Rijnstate Arnhem
Polikliniek Gynaecologie en prenatale diagnostiek
Telefoon: 088 - 005 64 91 (op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur)
Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.
Rijnstate,
uw ziekenhuis in de
regio Arnhem, Rheden
en De Liemers.
Rijnstate
Postbus 9555
6800 TA Arnhem
T 088 - 005 8888
E [email protected]
www.rijnstate.nl
098323/2014-10 Uitgave: Afdeling Marketing & Communicatie Rijnstate, 2014
Deze en andere folders staan ook op www.rijnstate.nl
Meer informatie vindt u ook op de site www.nvog.nl en de site www.nvvs.info
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards