Geld voor vlot trekken van Friese huizenbouw

advertisement
19 juni 2010 , pag. 9
Geld voor vlot trekken
van Friese huizenbouw
DEN HAAG - Nog dit jaar begint de
bouw van 257 woningen in
Friesland met financiële steun
van het ministerie van wonen,
wijken en integratie. Minister Eimert van Middelkoop trekt
€100 miljoen uit om in heel het
land stagnerende nieuwbouwplannen vlot te trekken. Het
gaat om 15.000 koop- en duurdere huurhuizen.
In onze provincie profiteren
nieuwbouwplannen in Leeuwarden (124 huizen), Dokkum
(14), Franeker (34), Tzummarrum (15), Harlingen (6), Heerenveen (8), Littenseradiel (6),
Workum (21), Beetsterzwaag
(16) en Burgum (20).
Gemeenten konden de subsidie aanvragen in het kader van
een stimuleringsregeling voor
woningbouwprojecten die door
de economische crisis stil zijn
gevallen of waaraan al niet eens
meer begonnen werd. Van de
toegekende subsidie gaat bijna
een kwart naar de vier grote steden.
Met deze derde ronde van de
stimuleringsregeling woningbouwprojecten is de pot van
€350 miljoen, waarmee de
bouw van ruim 53.000 woningen is gestimuleerd, helemaal
leeg.
Download