PowerPoint-presentatie - Zorgnet

advertisement
Aandoeningen/ziektes
Activiteiten en participatie
Functies & anatomische eigenschappen
Inschikkelijkheid
Ik ben vriendelijk, behulpzaam en kan goed
samenwerken.
Ontwikkelen van
vaardigheden
Ik leer snel nieuwe zaken aan als het met één keer uitleggen of
voordoen. Ik vraag zelf uitleg als ik iets niet kan.
Nauwgezetheid
Wat ik doe, doe ik goed, ik werk zonder fouten en
controleer mezelf.
Toepassen van kennis
Ik kan vlot lezen en schrijven. Ik kan werken met de computer.
Rekenen
Psychische stabiliteit
Ik kan om met moeilijke situaties en blijf kalm.
Ik kan optellen en aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Ik kan
rekenen gebruiken in het dagelijkse leven.
Vertrouwen
Ik ben zelfvertrouwen en ben overtuigd van wat ik kan. Ik
kom gepast op voor mijn mening. Ik zie werk en begin aan
een taak zonder dat anderen het moeten vragen.
Oplossen van problemen
Ik denk na over verschillende oplossingen als er zich een
probleem voordoet. Ik weet wat belangrijk is en wat niet.
Besluiten nemen
Betrouwbaarheid
Ik ben eerlijk, hou me aan de afspraken en geef mijn eigen
fouten en vergissingen toe.
Ik neem zelf beslissingen en ga over tot actie. Ik hak ook bij een
moeilijke keuze de knoop door.
Omgaan met stress
Ik blijf rustig ook als ik veel werk heb of snel moet werken.
Motivatie
Ik heb plezier in mijn werk en doe al eens iets extra.
Hunkering
Ik werk/leef zonder gebruik van drugs, alcohol of andere
verslavende middelen
Mobiliteit
Ik kan me vlot verplaatsen naar een gekende/nieuwe plek.
Driftbeheersing
Ik blijf kalm ook als gaat er iets mis of vind ik iets niet leuk.
Verzorgen van lichaamsdelen
Ik ben steeds netjes en goed verzorgd (nagels, haar, gebit,
kleren)
Aandacht
Ik werk geconcentreerd door, ook al is er afleiding.
Tijdsmanagement
Ik plan en organiseer mijn taken en zorg dat die op tijd af
zijn. Ik kan meerdere taken tegelijkertijd doen.
Zorgdragen voor eigen
gezondheid
Ik let erop dat ik gezond eet en voldoende slaap, ik beweeg
regelmatig, ik ga op tijd naar de dokter en neem medicatie
terecht.
Cognitieve flexibiliteit
Ik kan goed om met veranderingen of onverwachte
gebeurtenissen.
Verwerven van woonruimte
Ik heb zeker en plek waar ik kan wonen met het nodige comfort.
Inzicht
Ik weet wat ik (niet) kan. Ik denk na over mijn gedrag en
verdraag kritiek.
Aangaan van relaties
Ik leer vlot nieuwe mensen kennen. Ik kan gesprekken voeren
aangepast aan de omgeving.
Algemeen fysiek
uithoudingsvermogen
Ik heb een goede fysieke conditie en uithouding.
Economische
zelfredzaamheid
Ik heb voldoende geld om van te leven. Ik kan omgaan met geld.
Pijngewaarwording
Ik kan werken zonder dat ik ergens pijn of last voel.
Sociale activiteiten
Ik heb vrienden met wie ik regelmatig contact heb.
Persoonlijke factoren
Omgevingsfactoren
Ond & rel met naaste
familie
Ik heb familieleden die me ondersteunen en helpen op
een positieve manier.
Ond & rel met
vrienden
Ik heb verschillende vrienden die me ondersteunen en
helpen op een positieve manier.
Ond & rel met
collega’s
Ik heb een goed contact met collega’s, die me
ondersteunen en helpen op een positieve manier.
Ond & rel met
meerderen
Ik heb een goed contact met leidinggevenden. Zij
ondersteunen en helpen me op een positieve manier om
mijn werk goed te doen.
Ond & rel met andere
dienstverleners
Ik heb een goed contact met mensen die mij begeleiden en
helpen. Zij spreken samen en met mij af welke begeleiding
nodig is.
Maatschappelijke
attitudes
Er zijn voor mij geen belangrijke belemmeringen naar werk
op vlak van leeftijd, arbeidsbeperking, afkomst, …
Producten en
technologie
Ik maak gebruik van hulpmiddelen om beter te kunnen
presteren.
Werkervaring
Ik heb reeds een betaalde werkervaring gedaan.
Opleiding
Ik heb een diploma dat me helpt bij het vinden van een job.
Gezinslast
Ik ben niet verantwoordelijk voor de zorg van een familielid.
Copingsstijl
Ik kan me goed ontspannen en pieker niet teveel.
Kennis Nederlandse
taal
Ik spreek en begrijp Nederlands.
Medische factoren
Ik ben gezond en heb geen medische problemen.
Andere werkvaardigheden
Fijne motoriek
Ik kan vlot met klein en fijn materiaal werken.
Grove motoriek
Ik kan vlot bewegen, lopen, stappen, … Ik kan vlot met
grote onderdelen en zware materialen werken.
Werktempo
Ik voer taken uit binnen de gevraagde tijd.
Download