Stoornissen in het bewustzijn

advertisement
Schedel- en hersenletsel
 stomp hersenletsel (ook wel hersenschudding/-
kneuzing)
 er is geen uitwendige wond zichtbaar
 wel een zwelling zichtbaar
 evt. bloed of vocht uit één of beide oren of neus
(schedelbasisfractuur)
 soms bloeduitstorting rond de ogen
 kans op wervelletsel
Schedel- en hersenletsel
Stomp hersenletsel
Komt het meeste voor van alle hersenletsels.
 bewustzijnsverlies,
 geheugenverlies,
 korte termijngeheugen is verstoord.
Schedel- en hersenletsel
 scherp hersenletsel
 hoofdhuid is beschadigd
 uitwendige wond kan flink bloeden
Schedel- en hersenletsel
 aangezichtsletsel
 breuken aan neus, kaken, jukbeenderen en
oogkassen
 bloedingen kunnen de ademhaling belemmeren
 slachtoffer kan onrustig zijn als hij moeilijk kan
ademhalen
Herseninfarct
Een bloedprop sluit de hersenslagader af waardoor een deel
van de hersenen uitvalt
Slachtoffer:
 heeft zichtbare uitvalsverschijnselen (verlammingen
aan één zijde van het lichaam)
 heeft spraakstoornissen
 blijft meestel bij kennis, raakt soms bewusteloos
Hersenbloeding
Een bloedvat is gesprongen waardoor er bloedverlies is in
de schedel.
Slachtoffer:
 voelde vaak eerst een “knap” in het hoofd
 heeft hoofdpijn
 druk op de hersenen kan soms toenemen  kan leiden tot
verlammingsverschijnselen, spraakstoornissen, braken en
een toenemend bewustzijnsverlies
 Als het slachtoffer halfzijdig verlamd is maakt zijn
ademhaling een blazend geluid
Beroerte of bloeding
 Laat 112 alarmeren
 Leg een bewusteloos slachtoffer in de stabiele
zijligging
Let op: Er is een grote kans op braken
Suikerziekte
Suiker (glucose) is één van de belangrijkste
voedingstoffen voor het lichaam
Om de cellen toegankelijk te maken voor suiker is
insuline nodig
Insuline is een hormoon, dat wordt aangemaakt in de
alvleesklier
Zonder insuline nemen de cellen geen suiker op. Bij te
weinig insuline wordt maar een deel van de suiker
opgenomen
Suikerziekte
Twee soorten: type I en II
Type I: patiënt maakt geen/nauwelijks insuline aan
Type II: de lichaamscellen zijn minder gevoelig
geworden (vooral bij ouderen en/of mensen met
(ernstig) overgewicht)
Suikerziekte
Laag suikergehalte (hypo) als gevolg van verkeerde
dosering medicijnen, onvoldoende eten, zware arbeid,
alcoholgebruik
Het slachtoffer:
 kan bewusteloos raken
 voelt zich licht in het hoofd, trilt, geeuwt en
transpireert
 heeft soms een gedragsverandering
(dronken/agressief)
Suikerziekte
Als het slachtoffer bij bewustzijn is:
zoete drank laten drinken of boterham met
jam/suikerklontjes laten eten
Als het slachtoffer bewusteloos is:
professionele hulp laten alarmeren
Suikerziekte
Hoog suikergehalte (hyper) als gevolg van te veel eten,
te weinig medicijnen, te veel vochtverlies of een
combinatie
Het slachtoffer:
wordt geleidelijk slaperig en uiteindelijk
bewusteloos
ademhaling heeft een typische acetonachtige geur
Als het slachtoffer bewusteloos is:
professionele hulp laten alarmeren
.
Epilepsie
-
Ziekte van de hersenen
-
Veroorzaakt toevallen
Slachtoffer:
 Reageert afwezig/is bewusteloos
 Kan schokkende bewegingen maken
 Heeft soms (bloederig) schuim om de mond
 Stopt soms met ademhalen (blauw)
 Laat soms urine lopen
 Kan zich verwonden (ook botbreuken)
Bij een eerste aanval moet het slachtoffer voor onderzoek en
behandeling naar het ziekenhuis
Probeer tijdens de aanval geen bewegingen tegen te houden.
Leg een bewusteloos slachtoffer NA de aanval in de stabiele
zijligging
Aanvallen die elkaar opvolgen of ononderbroken doorgaan
kunnen levensbedreigend zijn
Bel dan professionele hulp
Ook als er sprake is van ademhalingsmoeilijkheden schakel 112 in
Een flauwte is een kortdurende vermindering van het
bewustzijn als gevolg van een tijdelijk afgenomen
bloedtoevoer (is zuurstof tekort) naar de hersenen.
Een flauwte kan ontstaan door:
 uitputting, zoals bij vermoeidheid, honger of zwakte
na ziekte
 psychische oorzaken, zoals plotselinge schrik,
emoties, het zien van bloed
 een benauwde omgeving
 bloedarmoede
Iemand die dreigt flauw te vallen, vertoont de
volgende verschijnselen:
 eerst: een bleke gelaatskleur, zweten, geeuwen
 na enige tijd: bewustzijnsvermindering, soms
gevolgd door bewustzijnsverlies
 soms: trekkingen die op epilepsie lijken
Welke hulp?
 Laat het slachtoffer liggen, minimaal 10 minuten!
 Eventueel de benen omhoog
 Zorg voor frisse lucht en/of beschutting
 Wil het s.o. overeind komen? Niet toestaan
 Alleen drinken geven als het s.o. ZELF de beker
vast kan houden (denk aan het fimpje)
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards