1. Natuurlijke getallen. 1.1 De waarde van cijfers in

advertisement
1 Getallenkennis
1.
Natuurlijke getallen.
1.1
De waarde van cijfers in natuurlijke getallen.
Les 1: Natuurlijke getallen kleiner dan 10 000.
1
Tabellen juist gebruiken.
1.1 Weet je nog?
Deze symbolen hebben we nodig:
D
H
T
E
=
=
=
=
Duizendtallen.
Honderdtallen.
Tientallen.
Eenheden.
Bv.: 5 D
Bv.: 5 H
Bv.: 5 T
Bv.: 5 E
=
=
=
=
5 duizendtallen
5 honderdtallen
5 tientallen
5 eenheden
= 5 000
= 500
= 50
=5
1.2 Oefening: noteer deze getallen juist in de tabel.
D
H
T
E
8 612
968
9 086
73
7 620
1.3 Oefening: schrijf correct in de tabel.
Noteer naast de tabel het volledige getal dat je bekomt.
Weet je nog? Lege kolommen vul je op met nullen: vergeet ze niet!
Bv.:
10
CUDI00H_boek.indb 10
7 D 5 T 2 E = 7 052  er zijn 0 honderdtallen!
D
H
T
E
7
0
5
2
Curriculumdifferentiatie wiskunde – leerjaar 5
Plantyn, Mechelen
25-05-10 11:07
D
2
H
T
1 Getallenkennis
Jouw beurt! Zet juist in de tabel. Voeg nullen toe waar nodig!
E
9D 6H 5T 2E
= …………………………
7H 2T 1E
= …………………………
8D 3E
= …………………………
5 D 6H 5T
= …………………………
De waarde van een cijfer in een getal.
Deze symbolen gebruiken we:
D
H
T
E
=
=
=
=
Duizendtal.
Honderdtal.
Tiental.
Eenheden.
(Bv.: 2 000
(Bv.: 2 00
(Bv.: 20
(Bv.: 2
= 2 D)
= 2 H)
= 2 T)
= 2 E)
2.1 Los op zoals in het voorbeeld:
5879
5 D = 5000
8 H = 800
7 T = 70
Tip: maak op een kladblaadje je tabel van D tot E. Zet elk getal er in!
6074
108
4236
1...=......
4...=......
3...=......
7...=......
563
7008
7...=......
6...=......
8...=......
8...=......
6...=......
5...=......
Plantyn, Mechelen
CUDI00H_boek.indb 11
Curriculumdifferentiatie wiskunde – leerjaar 5
11
25-05-10 11:07
1 Getallenkennis
2.2 Getallen schrijven: zet in de tabel!
D
H
T
E
Drieduizend en acht.
Zeshonderdnegenenvijftig.
Achtduizend zeshonderdennegen.
Drieënzeventig.
3
Getallenassen: sprongen maken.
3.1 Kijk aandachtig. Hoeveel komt er telkens bij? Doe zo verder!
800
900
+ 100
2 100
.....
+ 100
3 100
+ 1000
1000
.....
.....
2 500
+ 100
+ 1000
+ 250
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
+ 1000
.....
+ 250
.....
+ 400
.....
+ 100
+ 1000
+ 250
+ 400
.....
+ 100
+ 1000
+ 250
+ 400
.....
.....
+ 250
.....
+ 400
.....
+ 400
3.2 Zoek nu zelf de sleutel. Hoeveel is er telkens bijgekomen?
Noteren maar.
850
900
.....
.....
.....
.....
1 050
1 200
.....
.....
.....
.....
3 600
.....
4 000
.....
.....
.....
12
CUDI00H_boek.indb 12
Curriculumdifferentiatie wiskunde – leerjaar 5
Plantyn, Mechelen
25-05-10 11:07
Download