1. Getallenkennis 2. Kommagetallen Les 4: Herhalingsles

advertisement
Getallenkennis
2.
Kommagetallen
Les 4: Herhalingsles natuurlijke getallen en kommagetallen
1 Getallenkennis
1.
1 Tabelgebruik: natuurlijke getallen en kommagetallen
1.1 Een belangrijk weetje …
Gewone getallen noem je ook wel natuurlijke getallen.
Kommagetallen zijn geen natuurlijke getallen.
Vergeet nooit: na de E (eenheden) zet je een komma.
tientallen
eenheden
tienden
honderdsten
H
T
E
t
h
duizendsten
honderdtallen
D
d
Noteer op de juiste manier in de tabel. Let op de komma.
496 508
26,08
vijf miljoen zevenhonderdenachtduizend driehonderdzeventien = ������������
vierenzeventig gehelen en zes tienden = ����������������������
6 M + 2 HD + 1D + 7H + 5T + 8E = �����������������������
7T + 3t + 2h + 1d = �����������������������������
9H + 2TD + 4E + 3t + 6D + 5T = ������������������������
Plantyn, Mechelen
CUDI60H.indb 61
tienduizendtallen
HD TD
duizendtallen
M
honderdduizend­
tallen
miljoentallen
1.2 De tabel opbouwen en gebruiken
Curriculumdifferentiatie wiskunde – leerjaar 6
61
22-03-11 13:55
1 Getallenkennis
2 Getallen begrijpen
2.1 Schrijf zelf een getal naar keuze waarbij
het cijfer 7 in dit getal de waarde heeft van 7TD = ������������������
het cijfer 4 in dit getal de waarde heeft van 4h = ������������������
het cijfer 5 in dit getal de waarde heeft van 5D = ������������������
2.2 Rangschik de onderstaande getallen van klein naar groot.
Zorg eerst voor evenveel cijfers na de komma.
Pas dan kun je goed vergelijken.
2,05
0,5
0,205
0,005
0,52
��������������������������������������
3 Een beetje rekentaal
3.1 Je leerde twee types.
Type 1:
Je krijgt eerst een getal en = staat vooraan.
Je krijgt de uitkomst van een oefening en jij moet een oefening maken die bij
de uitkomst past. Bv.: 0,4 = de helft van …
0,4 is de uitkomst van de helft van 0,8.
Type 2:
Je krijgt eerst de woorden en = staat achteraan.
Je moet gewoon de oefening oplossen en de uitkomst zoeken.
Bv.: De helft van 0,4 is …
Je zoek de helft van 0,4 en dat is 0,2.
3.2 Je oefent:
0,50 is de helft van ………………………
Het dubbele van 0,25 is ………………………
Het viervoud van 0,5 is ………………………
0,6 is het dubbele van ………………………
Het vierde deel van 0,20 is ………………………
1,2 is het dubbele van ………………………
62
CUDI60H.indb 62
Curriculumdifferentiatie wiskunde – leerjaar 6
Plantyn, Mechelen
22-03-11 13:55
1 Getallenkennis
4 Welke waarde hebben de cijfers? Schrijf zelf de symbolen erbij.
4.1 Je weet.
Voor de komma =
Na de komma =
grote letters kleine letters bv.: TD D H T E
bv.: t h d
4.2 Je oefent:
Bv.:
2 356,7 = 2D + 3H + 5T+ 6E + 7t
23 482 = ………………………………………………………………………………………
907,38 = ………………………………………………………………………………………
12,095 = ………………………………………………………………………………………
5 Getallenassen
5.1 Je onthoudt:
Je mag achter de komma nullen toevoegen (bv.: 0,5 = 0,50 = 0,500)
Vervolledig deze assen met de ontbrekende kommagetallen.
6,6
6,7
…….
…….
…….
…….
6,2
…
…
…
…
…
…
…
…
…
6,3
…
…
…
…
6,21
…
…
…
…
…
…
…
…
…
6,22
Plantyn, Mechelen
CUDI60H.indb 63
6,8
Curriculumdifferentiatie wiskunde – leerjaar 6
63
22-03-11 13:55
1 Getallenkennis
6 Kommagetallen afronden.
6.1 Je weet nog:
1 à 4 Je rondt af naar beneden.
5 à 9 Je rondt af naar boven.
Bv.: 4,2 à 4
Bv.: 4,7 à 5
6.2 Je oefent:
Rond af naar een eenheid.
48,2 à ……………
12,3 à ……………
768,7 à ……………
0,9 à ……………
73,4 à ……………
704,8 à ……………
64
CUDI60H.indb 64
Curriculumdifferentiatie wiskunde – leerjaar 6
Plantyn, Mechelen
22-03-11 13:55
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards