Opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering

advertisement
Kennis van de Overheid
Opleidingsprogramma
Adviseur Bedrijfsvoering
Professionele ontwikkeling
voor financieel adviseurs
Professionele ontwikkeling
naar Adviseur Bedrijfsvoering
Door bezuinigingen, decentralisaties en schaalvergroting wordt er van de
financieel adviseur, financieel consulent en controller een andere rol gevraagd.
Een proactieve, adviserende businesscontrol-rol aan de organisatie. Deze
verandering doet een beroep op de adviesvaardigheid van de professional.
Ondersteun deze stap van financiën naar bedrijfsvoering met het opleidingsprogramma Adviseur Bedrijfsvoering. Dit programma brengt professionals
binnen een politiek-bestuurlijke omgeving op een hoger niveau.
Doelgroep
Financiële professionals met de
ambitie hun financiële adviesfunctie
te versterken en te verbreden richting
bedrijfsvoering.
Resultaat
Na afloop van het opleidingsprogramma:
Ben je op de hoogte van de
actuele ontwikkelingen in de
financiële processen.
Heb je een eigen visie op
je rol als businesspartner
bedrijfsvoering.
Emily Hasekamp
Programmamanager Opleidingen
Opereer
je effectiever in het
complexe organisatorische
en politieke krachtenveld.
Ken je de uitdagingen en
de knelpunten die ontstaan
in de doorontwikkeling naar
businesscontrol.
Adviseer je opdrachtgevers en
managers op een proactieve
manier.
Ben je je bewust van je persoonlijke stijl van adviseren
en ken je je kwaliteiten en
valkuilen.
Vergroot je jouw netwerk
van proactieve financials.
Opzet opleiding
De belangrijkste focus van het
opleidingsprogramma is de rol die
de financieel adviseur, financieel
consulent en controller hebben.
Deze rol van adviseur benaderen
we vanuit verschillende invalshoeken: persoonlijke stijl, het
krachtenveld van de politieke
en ambtelijke bedrijfsvoering
en het financiële bedrijfsproces
binnen de overheid.
Het programma bestaat uit zes
modules plus een basismodule
waarin een update gegeven
wordt van de meest actuele
ontwikkelingen rond voorkomende procedures en regelgevingen. Naast deze modules
zijn er individuele coachgesprekken en begeleide intervisie.
De deelnemers voeren ook een
groepsopdracht uit in verschillende projectgroepen.
Praktijktoets
De opleiding wordt afgerond met
een praktijktoets. Deze bestaat
uit de presentatie van de groepsopdracht aan leidinggevenden/jury.
De groepsopdracht ontstaat
vanuit een actueel thema dat
organisatieoverstijgend is. De
verschillende projectgroepen
worden inhoudelijk begeleid
door financieel deskundigen.
Raymond van der Sluijs
Teamcoördinator Jeugd en Onderwijs
“De meerwaarde van de opleiding van JS Consultancy is dat de medewerkers naast het verbeteren van vaardigheden ook meer inzicht krijgen
in de rolopvatting als adviseur. Dit versterkt hun positie als adviseur en
versterkt de afdeling binnen de gemeente Spijkenisse.”
Voorafgaand aan
het programma vult
elke deelnemer een
Insights Discovery®vragenlijst in.
Aan de hand van deze vragenlijst
wordt een persoonlijk profiel
opgesteld dat inzicht geeft in de
persoonlijke voorkeuren voor
communiceren, samenwerken,
besluiten nemen en het effectief
omgaan met anderen om te
kunnen beïnvloeden en overtuigen. Dit profiel bespreken we
tijdens een persoonlijk intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan
we dieper in op de specifieke
individuele leerwensen.
Programma
Adviseur Bedrijfsvoering
OnderwerpInhoud
Intakegesprek
Bespreken persoonlijk profiel Insights Discovery® en persoonlijke leerdoelen
Financiën binnen de overheid
Doorontwikkeling planning-en-controlcyclus, ketenregie, businesscontrol, risicomanagement en het werken met KPI’s
1 dag
Mijn rol als adviseur De ideale adviseur, persoonlijke stijl en adviesrollen
1 dag
Begeleide intervisie en ontvangst groepsopdracht
Adviseren binnen een
politiek-bestuurlijke omgeving
Proactief handelen, adviesgame: praktijksimulatie, fases adviesproces en sturen met stijl
2 dagen
ntwikkelingen en trends, toekomst afdeling financiën en control met verbreding naar
O
bedrijfsvoering en proactieve businesscontrol
1 dag
Projectmatig werken, de rol van projectleider, conflicthantering en praktijkcases
1 dag
Begeleide intervisie
Leidinggeven aan projecten
2 dagen
Individueel coachgesprek
Van financiën naar
bedrijfsvoering Politieke sensitiviteit, het politieke en organisatorische krachtenveld, positionering binnen het krachtenveld
Inhoudelijke begeleiding groepsopdracht
Adviseren met invloed
en adviesgame
Duur
Inhoudelijke begeleiding groepsopdracht
Expertisebijeenkomsten
Op inhoudelijke of persoonlijke ontwikkeling. Keuzeonderwerpen:
ketenregie, regionale samenwerking, treasury, LEAN-management, asset management, loopbaancoaching en overtuigingskracht
2 dagen
Slotbijeenkomst
Presentaties projectopdracht en afsluiting
1 dag
Afsluitend individueel coachgesprek
Incompany
JS Consultancy biedt deze training
ook incompany aan. We kijken graag
met u naar de specifieke vraag binnen
uw organisatie en ontwikkelen op
basis van uw specifieke behoeftes
een programma op maat.
De kosten voor deze opleiding
bedragen: e 4.950,- p.p. (excl.
btw en accommodatiekosten).
Aanmelden
Voor aanmeldingen of meer informatie over startdata
kunt u contact opnemen met de afdeling Opleidingen via
070 - 36 21 777 of mail naar [email protected]
René Wit Afdelingshoofd Financiën
“Tijdens de training van JS Consultancy worden
medewerkers zich meer bewust van hun houding en
gedrag en het effect daarvan op anderen. Gezien de
ontwikkelingen binnen de organisatie is die toenemende bewustwording van
groot belang. De aanpak van JS Consultancy is persoonlijk, prikkelend en
waar nodig confronterend.”
Martine Peper
Senior Organisatie Adviseur
HR / Ontwikkeling
Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid
ADVIES INTERIM OPLEIDINGEN WERVING & SELECTIE MOBILITEIT
AMSTERDAM
DEN HAAG
DEN BOSCH
HAARLEM
ZWOLLE
Download