Natuurkunde Olympiade 2014 ronde 2 toets 1 antwoorden 1 van 2

advertisement
Antwoorden ronde 2 2014 toets 1
1 RONDDRAAIENDE MASSA
(1.9 van a guide to phys prob 1)
Trekken aan het touw levert geen krachtmoment aan de massa,
dus impulsmoment
is behouden.
5
1
1
.
Dus:
Voor de arbeid die nodig is om de straal van de massa van
te brengen geldt:
⁄
⁄
∫
Oplossen in termen van
naar
(
)
2
:
Opmerking: Kan ook sneller door met impulsmomentbehoud de nieuwe snelheid uit te
rekenen en daarmee een uitspraak te doen over de energie.
2 LANGS HET HELLEND VLAK
4
Op de kogel werkt de zwaartekracht
. Deze kunnen we bij gegeven hellingshoek
ontbinden in een component
loodrecht op de helling en een component
langs de helling.
Om met de kar omlaag te kunnen rollen, heeft de kogel een kracht langs de helling nodig
van
. Dat levert dezelfde versnelling in die richting als die van de kar.
Dus de component loodrecht op de helling moet alleen nog worden gecompenseerd, dat
gebeurt door de trekkracht van het koord. Deze staat dus loodrecht op de kar.
3 TWEETRAPSPROCES
4 KORTER DOOR GLAS
zijn
1
2
1
5
a) Bij de eerste stap wordt geen arbeid op de omgeving verricht (volume is constant),
(
)
In de tweede stap wordt de arbeid gegeven door
.
b) Er is netto geen verandering in temperatuur, dus
.
c)
.
a) Voor kleine hoeken
aan elkaar.
1
2
1
2
5
en
gelijk te stellen
1
Met behulp van de voor beide hoeken gelijke afstand s kun
je schrijven:
1
Natuurkunde Olympiade
2014 ronde 2 toets 1 antwoorden
1 van 2
b) Bij heel schuin kijken geldt
en hoek is gelijk aan de grenshoek. Je mag dan
sinus en tangens niet aan elkaar gelijk stellen, waardoor:
1
1
Aangezien
, wordt y dus ook gelijk aan nul.
1
5 DRAADWINDING
6
a) Op een afstand r van de stroomdraad geldt voor de magnetische inductie:
I
B 0 0
2 r
l a
l a
b 0 I 0
b I
al
   Bbdx  
dx  0 0 ln
2 x
2
l
l
l
Alternatief: bepalen oppervlak S onder de grafiek van 0,010 m tot 0,040 m en dat te
vermenigvuldigen met b.
b) Omdat de schakelaar wordt opengezet, is er een flux verandering in de draadwinding, en
wordt dus een inductie spanning opgewekt.
dQ
d
Vind  I  R 
 R  N
dt
dt
Oftewel: RdQ  Nd 
Omdat hier geldt dat R = 1,0 Ω en N = 1, kunnen we schrijven:
0,5
1
1
1
c) Voor impuls geldt:
Kracht op de draadwinding is het verschil tussen de twee krachten evenwijdig aan de
stroomdraad.
en
, met
.
(
⁄
Met
)
⁄
en
(
(
0,5
)
) vinden we dan uiteindelijk:
(
)
1
Opgave a laat zien dat:
Dus
(
)
(
)
0,5
(
Uiteindelijk geeft dat:
⁄ .
)
(
)
en invullen geeft:
0,5
Alternatief, via de grafiek.
Natuurkunde Olympiade
2014 ronde 2 toets 1 antwoorden
2 van 2
Antwoorden ronde 2 2014 toets 2
6 DE DRUK IN BANDEN VAN RACEAUTO’S
(vol van natuurkunde blz. 78)
a) Beschouw een luchtpakketje met een dikte
op
een afstand van het midden. Neem een oppervlakje
.
De dichtheid van de lucht is daar
.
7
1
De massa van het pakketje is dan
. Deze massa ondervindt een centripetale
1
versnelling van
, die door de centripetale
kracht en dus het drukverschil wordt geleverd:
1
Deze differentiaalvergelijking oplossen levert:
1
b) De snelheid van de auto is
. De hoeksnelheid is daarmee:
.
De wielen kantelen nu niet om het midden maar om het punt waar ze op de grond staan.
Voor het hoogste punt geldt dan nu
.
Invullen levert dan op dat
, waarmee dus geldt dat
.
7 DE SOORTELIJKE WEERSTAND VAN ZEEWATER
2
1
6
Door het potentiaalverschil bewegen de ionen in het water radiaal en
botsen tegen watermoleculen. Dit levert voor deze stroom de weerstand.
We vullen de ruimte tussen de cilinders met dunne cilinders, dan
verandert steeds de oppervlakte
door de steeds grotere straal
. Daarom is de weerstand van elke cilinder steeds anders. Voor de
weerstand van zo’n cilinder met straal , dikte
en lengte geldt voor
de de bijdrage aan de weerstand:
1
Voor de totale weerstand moet je sommeren (integreren) over alle
dunne cilindertjes (die in serie staan).
∫
2
1
Met de wet van Ohm kun je dit schrijven als:
Wat betekent dat we voor
kunnen schrijven:
2
Natuurkunde Olympiade
2014 ronde 2 toets 2 antwoorden
1 van 3
8 MICROSCOOPGLAASJES
6
a) Interferentie reflecties boven- en onderglaasje,
waardoor een weglengteverschil ontstaat tussen intern gereflecteerd door
bovenglaasje en extern door onderglaasje,
met een fasesprong 0,5 bij interne reflectie.
0,5
1
b) 0,5896*39/2 = 11,5 m
1
c) Faseverschil van 0,5 tussen interne en externe reflectie waarbij het weglengteverschil
nul is.
1
d) Golflengte is een factor 1,3 maal zo klein, dat betekent dat de condities voor
destructieve interferentie een factor 1,3 maal zo groot worden,
dus 39*1,3=49,2 en eentje is 50 strepen.
1
Natuurkunde Olympiade
2014 ronde 2 toets 2 antwoorden
0,5
1
2 van 3
9 KOGEL VANAF EEN HOOGTE STOTEN
Voor de beweging in
en
6
geldt:
Als de kogel op de grond komt, geldt
Dan ook invullen levert:
.
1
We differentiëren deze naar .
(
Voor een maximale afstand
)
geldt dat
2
Daar geldt dus
wat niet zo interessant is en
(
)
met
levert:
En dat levert dan op:
Deze
invullen in de formule voor
1
En daaruit komt dan voor :
1
(
Zodat uiteindelijk:
√
)
1
Klaar!
-------------
(Dat terug invullen in de maximale
√
√
Natuurkunde Olympiade
levert dan op:
)
2014 ronde 2 toets 2 antwoorden
3 van 3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards