deel 6: Bijlage 2 Checklist Signalen van werkdruk op ornaisatie

advertisement
Bijlage 2
Checklist Signalen van werkdruk op organisatie- en
teamniveau
Huidige situatie
Norm
Sterke verandering?
Gestegen, gedaald?
Signaal?
Productiviteit
❏
Werkvoorraden of
achterstanden
❏
Steeds bezig met ‘branden
blussen’, niet toekomen
aan projecten voor de
langere termijn
❏
Kwaliteitscijfers
❏
Fouten en ongevallen
❏
Klanttevredenheid
❏
Klachten van klanten of
andere afdelingen
❏
Niet halen van deadlines,
niet leveren zoals
afgesproken
❏
Overuren, overschotten
niet opgenomen vakantieuren
❏
Inzet flexkrachten
❏
Verzuimcijfers
❏
Gedeelte psychische
klachten en/of vage
lichamelijke klachten van
het verzuim
❏
Verloopcijfers
❏
Informatie uit
exitgesprekken
❏
Klachten van werkdruk,
bijv. vanuit functioneringsgesprekken of
ondernemingsraad
❏
Werkdrukcijfers, bijvoorbeeld vanuit RI&E
❏
Onderlinge conflicten,
irritaties, werksfeer
❏
Medewerkerstevredenheid
❏
© Deze werkvorm is afkomstig uit: ‘Werkdruk in de hand – Een praktische aanpak voor
managers’, A. van den Bent, 2004. Woningcorporaties kunnen deze checklijst (met
bronvermelding) voor eigen gebruik inzetten.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards