PowerPoint-presentatie

advertisement
Leidinggeven
Hoofdstuk 6 Betrokkenheid en werkdruk
Inhoud
1 Taken leidinggevende
2 Leidinggeven
3 Overleg
4 Communicatie
5 Instrueren, stimuleren en motiveren
6 Betrokkenheid en werkdruk
7 Controleren van processen
8 Begeleiden en controleren
9 Opleidingsplan
10 Functionerings- en beoordelingsgesprekken
11 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
1
Hoofdstuk 6 Betrokkenheid en werkdruk
► Tips om medewerkers zich meer betrokken te
laten voelen bij het bedrijf
►
►
►
►
►
verstrek informatie
geef feedback
scholing en opleidingsmogelijkheden
promotie
communiceer over de normen en waarden binnen het
bedrijf
2
Hoofdstuk 6 Betrokkenheid en werkdruk
► laat supervisors en teamleiders werken aan het
zelfvertrouwen van medewerkers
► zorg voor goede functiebeschrijvingen
► laat medewerkers meedenken
► geef medewerkers een beeld van het totaalplaatje
► schep juiste verwachtingen
► toon interesse
► geef medewerkers tijd voor hun gezin
► schep juiste verwachtingen
3
Hoofdstuk 6 Betrokkenheid en werkdruk
► toon interesse
► geef medewerkers tijd voor hun gezin
► bedankt medewerkers
► doe aan teambuilding
► beloon bijzondere prestaties
► laat medewerkers eigen werktijden indelen
► geef medewerkers meer
verantwoordelijkheden
4
Hoofdstuk 6 Betrokkenheid en werkdruk
► Werkdruk
► er is pas sprake van werkdruk als werkbelasting te hoog is
voor wat je kunt dragen
► Ontstaan werkdruk
► werkdruk door het werk
► werkdruk door omstandigheden
► werkdruk door de persoonlijke situatie van de
medewerkers
5
Hoofdstuk 6 Betrokkenheid en werkdruk
► Draagkracht
► De hoeveelheid stress die je kunt verdragen
► Factoren die invloed hebben op iemands
draagkracht
►
►
►
►
►
►
►
persoonlijkheid
cognitieve functies
lichamelijke en geestelijke gezondheid
financiële middelen
levenservaringen
sociale netwerk
sfeer op het werk
6
Hoofdstuk 6 Betrokkenheid en werkdruk
► vrije keuze van arbeid
► geen discriminatie van werknemers
► geen gebruik van kinderarbeid
► vrijheid van vakvereniging en recht op collectief
onderhandelen
► betaling van een leefbaar loon
► geen excessieve werktijd
► veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
► wettige arbeidsovereenkomst
7
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards