Constant of Variabel?

advertisement
Constant of Variabel?
KOSTEN
Programma
Constant of Variabel?

Kahoot

Doornemen huiswerk

Inleiding stap 3

Huiswerk
Doornemen huiswerk Stap 2
Constant of Variabel?

Opgave 1

A Exploitatiekosten

B Kosten van grond

C Constante kosten

D Indirecte kosten
Doornemen huiswerk Stap 2
Constant of Variabel?

Opgave 2

A Op grond wordt niet afgeschreven

B 10% van 400.000 = 40.000 ( 400.000/100=4000 x 10 = 40.000)

C Onroerend goedbelasting, reinigingsrecht, waterschapsbelasting
Doornemen huiswerk Stap 2
Constant of Variabel

Opgave 3
Constante kosten
Wel
Afschrijving op bedrijfsauto's
X
Niet
Onderhoud van bedrijfsauto's
X
Loon invalkrachten bij ziekte
X
Huur winkelpand
Promotieactiviteiten
Verpakkingsmateriaal
X
X
X
Opgave 4 Indelingen kosten
Vaste kosten
...%
€ .....
Variabele kosten
...%
€ .....
Gewenste winst
...%
+
Verkoopprijs exclusief
BTW
100%
€ .....
BTW
6% of 21%
+
Consumentenverkoop 106% of 121%
prijs
€ .....
€ .....
+
€ .....
+
Doornemen huiswerk Stap 2
Constant of Variabel

Opgave 4

A het vaste kostentarief is 62% (stond gegeven in de opdracht)

B Totale kosten is 100%  100-62 (vaste kosten) = 28%

Variabele kosten is € 0,38 (dat is 28 %)
Verkoopprijs ex BTW is 100%  100/28 x 0,38 = € 1,36

Chips is voeding en daar geld 6% BTW op
Consumentenverkoopprijs = 106% / 100 x 1,36 = 1,44
Maar je kunt ook € 0,38 + € 1,36 = € 1,44
Inleiding Stap 3
Constant of Variabel

Constante kosten zijn kosten die niet veranderen als de omzet of productie
daalt of stijgt.

Variabele kosten zijn wel veranderlijk en onder te verdelen in:

Proportioneel variabel

Progressief variabel

Degressief variabel
Proportioneel variabel
Constant of Variabel

Proportioneel variabel


Als de omzet met 7,5% toeneemt zullen de proportioneel variabele kosten ook
met 7,5% stijgen.
Voorbeeld:

Ik verkoop 7,5% meer pizza’s, pizzadozen stijgen ook met 7,5%
Progressief variabel
Constant of Variabel

Progressief variabel


Variabele kosten stijgen sneller dan de omzet.
Voorbeeld:

Door overwerk uitzendkrachten inzetten.
Meer productie, maar de variabele kosten zijn hoger door duurdere
personeelskosten.
Degressief variabel
Constant of Variabel?

Degressief variabel


Kosten die minder snel toenemen in vergelijking met de omzet/productie.
Voorbeeld

Inkoop van grote hoeveelheid grondstoffen, korting krijgen bij leverancier.
Productie stijgt/omzet stijgt met 10%, maar variabele kosten met 8%
en eerst de percentages en noteer deze in de laatste kolom.
Stap 3 opdrachten a
Omzet
Variabele kosten VK in % van de
omzet
10.000
20.000
50.000
70.000
140.000
200.000
600
1.250
3.250
4.900
11.200
17.325
Stap 3 opdrachten b

Noteer welke soort variabele kosten de tabel van opdracht a typeren
Tip: stijgen de variabele kosten even hard als de omzet?
Noteer welke soort variabele kosten deze tabel typeren. Vul de tabel in.
Stap 3 opdrachten d
Omzet
Variabele
kosten
10.000
20.000
50.000
70.000
140.000
200.000
600
1.200
3.000
4.200
8.400
12.600
VK in % van de
omzet
Noteer welke soort variabele kosten deze tabel typeren. Vul de tabel in.
Stap 3 opdrachten f
Omzet
Variabele
kosten
10.000
20.000
50.000
70.000
140.000
200.000
600
1.200
3.000
4.200
8.400
12.600
VK in % van de
omzet
Download