Maastricht Health Campus

advertisement
Maastricht Health Campus staat niet op zich
De campus maakt deel uit van Brainport Zuidoost-Nederland, de ruggengraat van de Zuidoost-Nederlandse
kenniseconomie. Brainport Zuidoost-Nederland bevat behalve Maastricht Health Campus ook de High Tech
Campus Eindhoven en de CHEMaterials Campus Geleen.
Brainport Zuidoost-Nederland wordt gezien als een van de vier pijlers van de Nederlandse economie, naast
Seaport Rotterdam, Airport Amsterdam en de zogenoemde Greenports, de grote tuinbouwgebieden. De
Brainport-regio is goed voor 35% van de Nederlandse export, 45% van de private research and development
en maar liefst 55% van alle patenten. Brainport Zuidoost-Nederland behoort hiermee tot de meest innovatieve
regio’s in Europa!
Meer informatie
Benieuwd naar Maastricht Health Campus? Bezoek onze website www.maastrichthealthcampus.nl
of neem vrijblijvend contact met ons op. We heten u graag welkom in onze wereld.
Maastricht Health Campus
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
T +31 43 38 72 031
www.maastrichthealthcampus.nl
Maastricht
Health Campus
Maastricht Health Campus ... wat gebeurt daar?
Toponderzoek. We ontwikkelen kennis over ziekte en gezondheid en alle aspecten die daarmee samenhangen,
van molecuul tot maatschappij.
Er zijn veel universitair medische centra in Nederland waar op hoog niveau medisch wetenschappelijk
onderzoek wordt bedreven, maar geen enkel universitair medisch centrum werpt zoveel kennis in de strijd
over integrale gezondheid. Gezond eten en bewegen, gezond werken en recreëren, gezond opgroeien en
oud worden, gezond leven kortom. Maastricht Health Campus huisvest Europa’s grootste, breedste en meest
samenhangende programma in gezondheidswetenschappelijk onderzoek en onderwijs.
Toponderwijs. We ontwikkelen niet alleen kennis, we dragen die ook over op studenten en artsen-in-opleiding.
Universiteit Maastricht geldt als de Europese grondlegger van het zogenoemde probleemgestuurde onderwijs
(PGO), een onderwijsmodel dat door steeds meer onderwijsinstellingen wordt overgenomen vanwege
de fantastische resultaten. Opleidingen als biomedische wetenschappen, gezondheidswetenschappen,
geneeskunde, European public health en psychologie beslaan de gehele zorgketen van molecuul tot
maatschappij. Het gaat hierbij niet alleen om bachelor- en masteronderwijs, maar ook postgraduate onderwijs
en de opleiding tot medisch specialist.
Topzorg. We passen onze kennis toe in preventie, screening, diagnostiek, behandeling, nabehandeling en
revalidatie.
Waar staan wij voor? Voor wie ziek is: gezondheidsherstel. Voor wie gezond is: gezondheidsbehoud. En
gezondheidsbevordering voor al die mensen die niet werkelijk ziek zijn, maar die wel wat meer aan hun
gezondheid moeten doen. Wat meer bewegen bijvoorbeeld. Wat gezonder eten, wat minder drinken en
roken. Van al deze dingen hebben wij verstand. Het Maastricht UMC+ behoort bij de Europese en wereldtop
op onderscheiden gebieden. Maar is als enige academische ziekenhuis in Nederland ook een algemeen
Maastricht Health Campus
Een gezonde campus in snelle ontwikkeling
In Randwijck, tussen de gebouwen van Universiteit Maastricht, het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en het MECC, ontwikkelt
zich een van de belangrijkste centra voor gezondheid in Europa: de Maastricht Health Campus. Een locatie waar alles samen komt dat
bijdraagt aan behoud, bevordering en herstel van uw gezondheid:
streekziekenhuis. Ook in preventie en ‘gewone’ zorg dus ongewoon goed.
Kennisintensieve bedrijvigheid. We brengen onze kennis tot waarde. Innoveren met het oog op kwaliteit van
leven. En creëren ondertussen werkgelegenheid.
Natuurlijk zullen wij onze bevindingen publiceren en onze kennis delen en overdragen. Maar we brengen die ook
zelf tot waarde. Bedrijvigheid bloeit op Maastricht Health Campus. Inmiddels hebben zo’n vijftig bedrijven zich
•
•
•
•
•
Onderzoek en ontwikkeling
Onderwijs en opleiding
Preventie, screening, behandeling, nabehandeling en revalidatie
Bedrijvigheid
Conferentie en expositie
er gevestigd, waaronder wereldspelers als Boston Scientific, Medtronic en Pie Medical. Via zogenoemde openinnovatieplatforms ontwikkelen deze bedrijven concepten, producten en diensten voor preventie en screening,
gezonde leefstijlen, op maat gesneden behandelmethoden en nazorg en revalidatie.
Onze speerpunten
Conferentie en expositie. We wisselen kennis uit in congressen, symposia en clinics.
•
•
•
•
Maastricht Health Campus is de enige medische en gezondheidswetenschappelijke campus in Nederland die
Hart- en vaatziekten
Volksgezondheid en eerstelijnszorg
Stofwisselingsaspecten van chronische aandoeningen en kanker
Geestelijke gezondheid en hersenonderzoek
over een groot en professioneel expositie- en congrescentrum beschikt. Health-gerelateerde congressen,
evenementen, exposities en beurzen zijn een belangrijke focus voor het MECC. Goede voorbeelden zijn
de jaarlijkse European Vascular Course en de European Cardiac Course, twee van ’s werelds belangrijkste
congressen op het vlak van hart- en vaatziekten
Download