Aan de ouders/ verzorgers van de brugklasleerlingen HV1E

advertisement
Aan de ouders/ verzorgers
van de brugklasleerlingen HV1E
Maastricht, 7 maart 2013
Beste ouder(s) / verzorgers, beste leerling,
De brugklasleerlingen starten maandag 18 maart met een vakoverstijgend project
“Middeleeuws Maastricht”.
De leerlingen krijgen een opdracht voor het vak geschiedenis en aardrijkskunde, en
biologie en Nederlands. In de bijlage bij deze brief zie je het lokalenoverzicht.
Een gedeelte van het project zal plaatsvinden in de binnenstad van Maastricht.
De leerlingen werken dan in groepjes aan een opdracht.
Uiteraard zijn er docenten aanwezig. Deze zijn mobiel bereikbaar:
06 48821007
Voordat de leerlingen de stad verlaten moeten ze zich afmelden bij de docenten in café
Charlemagne of café de Lanteern (O.L.V.-plein).
Naast het project Middeleeuws Maastricht krijgen alle leerlingen gastlessen van de
mobiele school. Dit is een Belgische organisatie die zich wereldwijd inzet voor
straatkinderen. Zij ontwikkelen mobiele schoolkarretjes en verzorgen de opleiding van
plaatselijke straathoekwerkers. Momenteel rijden er 36 mobiele schooltjes in 21 landen,
verspreid over vier continenten: Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa.
De brugklassen HV krijgen ook een gastles Unesco
De projectdagen voor de brugklassen zijn op 18, 19, 20 maart
Het programma voor HV1E ziet er als volgt uit:
Maandag 18 maart: opdracht in de stad
9.00-13.00u
9.00u Verzamelen voor de kerk OLV-plein.
(Op eigen gelegenheid met de fiets!)
Zet je fiets in de fietsenstalling aan de Kesselskade of op het OLV-plein.
De fietsenstalling aan de kesselkade kost wel geld.
Alle leerlingen zijn vooraf ingedeeld in groepjes van 4/5 leerlingen.
Opdracht:
Maak voor de gemeente Maastricht een brochure met een wandeling
door Middeleeuws Maastricht. De route moet langs zoveel mogelijk
Middeleeuwse gebouwen lopen. Naast deze opdracht kijken de leerlingen
ook naar het voorzieningenniveau van een winkelstraat.
Wat voor soort winkels zouden dit in de Middeleeuwen zijn geweest?
Meenemen:
Opdracht van de vakken aardrijkskunde en geschiedenis, pen,
papier,eventueel digitale camera, lunch, telefoon, eventueel regenkleding, plattegrond
Maastricht.
Dinsdag 19 maart 8.30-14.20u
Deze dag besteden we aandacht aan andere zaken die met het middeleeuwse
leven te maken hebben en krijgen de leerlingen een gastles van de mobiele
school.
Meenemen: schaar, stiften, kleurpotloden, pen , papier, lunch
Woensdag 20 maart 10.30-16.10u
Naast een film “Kruistocht in spijkerbroek” met vragen werken de leerlingen
verder aan hun opdrachten voor het vak aardrijkskunde en Nederlands en
krijgen ze een gastles van Unesco.
Meenemen: schaar, stiften, kleurpotloden, pen , papier, lunch
Uiteraard zijn deze dagen verplicht.
Ik hoop U/ jou voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt U terecht bij de mentor of mij.
Met vriendelijke groeten,
Namens de teamleiders onderbouw
Aleid van Bommel
(teamleider
Download