Grensgevallen Herinnering en transfer tussen Duitsland en

advertisement
Grensgevallen
Herinnering en transfer tussen Duitsland en Nederland in de 20ste eeuw
Workshop van de Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis
i.s.m. Universiteit Maastricht en Duistland Instituut Amsterdam
Maastricht, 12 november 2010
Organisatie
Barbara Beckers (UM/DIA), Ilse Raaijmakers (UM), Krijn Thijs (DIA)
De onlangs opgerichte internationale Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis
(WDNG/ADNG) organiseert op 12 november 2010 haar tweede studiebijeenkomst in
Maastricht. De werkgroep ziet zichzelf als een overkoepelend netwerk voor historici die
zich richten op transfers, relaties en vergelijkingen tussen Duitsland en Nederland in de
lange twintigste eeuw. De workshop biedt de deelnemers, en met name jonge
onderzoekers, de kans om grensoverschrijdende projecten ook grensoverschrijdend te
presenteren en te bespreken. De nadruk ligt in Maastricht op korte presentaties van
lopende promotieprojecten, met bijzondere aandacht voor de grensregio’s en voor de
Duits-Nederlandse herinneringsgeschiedenis.
Voorlopig programma
Donderdag 11 November
20.00 uur
Ontvangst en conferentiediner
Vrijdag 12 November
9.00 – 9.15
Begroeting
9.15 – 11.00
Panel 1: De grens en zijn regio’s
Voorzitter: Ad Knotter (Maastricht)
Marijn Molema (Amsterdam): Transregionale economische politiek en het
Europese integratieproces: het voorbeeld van de Eems-Dollard Regio
Rüdiger Haude (Aken): Das Wörterbuch wechseln. Eine
Diskursgeschichte der deutsch-niederländischen Grenze
Barbara Beckers (Maastricht/Amsterdam): Wisselwerking individuele
herinneringen van ooggetuigen en de bronnen van het cultureel geheugen
in Dülken en Roermond
11.00-11.15
Pauze
11.15 – 12.30 Panel 2: Bezettingstijd en Joodse transfers
Voorzitter: Katja Happe (Berlijn)
Christine Kausch (Münster): Zuflucht auf Zeit – Deutsche Juden in den
Niederlanden 1933-1945
Froukje Demant (Amsterdam): Sociale verhoudingen tussen joden en nietjoden in Twente en de Duitse grensstreek
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.30 Key Note: Monika Flacke (Oldenburg) (aangevraagd)
Nationale Mythen in West-Europa
14.30 – 14.45 Pauze
14.45 - 16.00 Panel 3: Herinneren en herdenken
Voorzitter: Andreas Schneider (Giesen)
Ilse Raaijmakers (Maastricht): Op zoek naar betekenis: de dynamiek van
‘cultural memory’ op 4 en 5 mei in Nederland
Britta Jung (Groningen): “Renewing Germany’s Memory: The
Representation of the “Third Reich” and the Holocaust in current juvenile
Literature”
16.00 – 16.15 Pauze
16.15 – 17.00 Planning en Organisatie WDNG
Voorzitter: Christine Gundermann (Berlijn)
Afsluiting en borrel
2 juli 2010
KT, IR, BB
Download