Commissie Wijkgericht werken

advertisement
Commissie Wijkgericht
werken
Commisieleden:
John van Beek, Frans Douqué, Joop Croonen en
Boudewijn Maurits
www.NaarderWoonBos.org
Commissie Wijkgericht werken
• Doelstelling WGW (1):
– het nemen, organiseren van initiatieven en het initiëren van activiteiten ter
verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte in de wijken van
Naarden;
– het verbeteren van de afstemming van de gemeentelijk dienstverlening op
de behoeften in/van de wijken:
– het bevorderen van de onderlinge communicatie samenwerking en de
afstemming van maatregelen van verschillende instellingen en partijen in
de wijken,
– Het bevorderen van de betrokkenheid van bewoners bij hun
leefomgeving;
– Het stimuleren van een zorgvuldig en zorgzaam gebruik van de
leefomgeving;
– Het verbeteren van de onderling verstandhouding tussen de
buurtbewoners;
– Het maken van duidelijke afspraken over korte en lange termijn
doelstellingen over schoon, heel en veilig in de wijken;
www.NaarderWoonBos.org
Commissie Wijkgericht werken
• Doelstelling WGW (2):
– Heldere communicatie met de Gemeente
– Aanstelling van een projectmanager per wijk
– Verbetering van de sociale cohesie binnen de wijk
– (Financiële) ondersteuning voor projecten in het kader van WGW
•
•
•
•
•
Buurt evenementen (feesten, Koninginnedag, bijeenkomsten)
Cursussen en anderzijds
Buurtblad (opmaak, materiaal, distributie, etc.)
Moderne communicatie. Website en Forum.
En overige
www.NaarderWoonBos.org
Commissie Wijkgericht werken
• Eind 2007 eerste besprekingen met de Gemeente
en 4 wijk platformen in Naarden
• Resulteerde in oproep subsidie aanvragen voor
projecten in het kader van WGW
• Hiervoor was een potje van € 20.000 beschikbaar
• Één project ingediend; realisatie Website (CMS)
met geïntegreerd Forum. Geraamde kosten
€ 1.916
www.NaarderWoonBos.org
Commissie Wijkgericht werken
Subsidie aanvraag
door Gemeente
goedgekeurd met
e-mail bevestigt:
www.NaarderWoonBos.org
Commissie Wijkgericht werken
Op 21-02-08 heeft Rienk Nieuwland <[email protected]> het volgende
geschreven: Geacht bestuur van de vereniging Naarderwoonbos,
In het verlengde van eerdere mails en het telefoongesprek met dhr Maurits van
verleden week bericht ik u het volgende.
Het doet ons genoegen u mee te delen dat de door u aangevraagde subsidie,
maximaal € 1916,= voor het opzetten van een website en een forum en voor het
realiseren van een opleiding voor gebruikers en voor redactionele taken, aan
u beschikbaar zal worden gesteld.
Hiertoe dient het bestuur wel een kostenoverzicht aan mij te zenden op het moment dat
de website en het forum en het merendeel van de opleidingen gereed zijn. Het bedrag
zal op rekening van de vereniging worden gestort.
Volledigheidshalve deel ik u nog mee:
Deze beschikbaarstelling betreft het jaar 2008
Over eventuele subsidie voor 2009 en volgende jaren kan nu geen uitspraak gedaan
worden. Eerst moeten de resultaten van de pilotfase geëvalueerd worden.
Ik stel u voor om eind 2008 contact met mij op te nemen om te beoordelen of er nog
budget voor wijkgericht werk over is voor een activiteit in het Naarderwoonbos.
Met vriendelijke groet, Rienk Nieuwland
www.NaarderWoonBos.org
Commissie Wijkgericht werken
Stand van zaken:
1. domeinnaam registratie overdracht aan de
vereniging ( voor Harald)
2. het afsluiten van een hosting
overeenkomst (afhankelijk van 1.)
3. operationele website en forum (afhankelijk
van 1. en 2.)
www.NaarderWoonBos.org
Commissie Wijkgericht werken
Stand van zaken Concept Website:
www.NaarderWoonBos.org
Commissie Wijkgericht werken
Stand van zaken Concept Forum:
www.NaarderWoonBos.org
Download