Borrelia burgdorferi sl

advertisement
Borreliose.nl - Informatie over de ziekte van Lyme en andere tekeninfecties
Borrelia burgdorferi s.l.
Laatst geupdate Sunday 08 January 2006
Het geslacht Borrelia behoort tot de familie Treponematacae de spirocheten. Eveneens tot deze familie behoort de
spirocheet Treponema pallidum de veroorzaker van syfilis en de Leptospira de veroorzaker van o.a. de ziekte van Weil.
Verschillende Borrelia stammen zijn bekend om hun ziektemakend vermogen bij mens en dier, zoals b.v. B. recurrentis
en B. duttonii die relapsing fever(febris recurrens, recidiverende koorts) veroorzaken en overgebracht worden door de
luis en de teek.
B. burgdorferi is micro-aërofiel en spiraalvormig. In het algemeen is de lengte 20-30 μm en een breedte van 0,2-0,5
μm. Naast een typisch bacterieel plasma membraam heeft het een lipide membraan aan de buitenkant genaamd
"outer membrane sheath". De ruimte tussen de protoplamatische celcylinder en het "outer membrane sheath" wordt
periplasma genoemd en bevat de flagellen, die voor de grote beweeglijkheid zorgen.
De B. burgdorferi s.l. heeft de meest gecompliceerde genomische structuur van de prokaryoten. Het bevat een lineair
chromosoom met een lengte van 910 725 bp en met een gemiddeld guanine+cystosine (G+C) gehalte van 28,6%. Het
heeft op zijn minst 21 extra chromosomale DNA elementen of plasmiden. Naast het lineaire chromosoom heeft B.
burgdorferi 12 lineaire plasmiden en 9 circulaire. B. burgdorferi heeft het grootste aantal plasmiden van alle bacteriën. De
genen verbonden met de pathogeniteit zijn inclusief de “outer surface proteine (Osp) vooral op de plasmiden
gesitueerd. Deze Osp’s (Osp A, OspB, OspC, Osp D, OspE en OspF) spelen een belangrijke rol in de vorming
van antilichamen door het immuunsysteem.
B. burgdorferi is in staat om zijn Osp’s te veranderen (antigenenvariatie), om op deze manier het immuunsysteem
te omzeilen en zo de infectie te laten voort bestaan. Dit schijnt niet alleen een rol te spelen in het recidive karakter en de
persistentie van de ziekte, maar eveneens geeft dit problemen bij de serologie.
Negentig procent van de B. burgdorferi plasmiden ORF’s (open reading frames) zijn niet gerelateerd aan enige
bekende bacteriële sequentie. B. burgdorferi bevat tenminste 132 genen voor de codering van lipoproteinen, terwijl T.
pallidum er slechts 22 heeft.
Borrelia burgdorferi sensu lato is een heterogene groep van spirocheten die op zijn minst 3 humaan pathogene
genospecies bevat, B. burgdorferi sensu stricti, B. garinii en B. afzelii. Verder zijn nog bekend B. valaisiana, B. lustianiae,
B. bissetti, B. japonica , B. andersonii waarvan de klinische relevantie nog niet geheel duidelijk is, hoewel B. bisetti
aangetoond is in lymfocytoma cutis. In een recente studie komt Wilske tot de conclusie dat B. valaisiana mogelijk ook
humaan pathogeen is evenals de nieuw ontdekte A14S stam, vanwege de isolatie uit huidbiopten. Balmelli vond een
relatie tussen de genospeies en de klinische verschijnselen. In arthritis vond hij B. burgdorferi s.s, in ACA B. afzelii en bij
neuroborreliose B. garinii en B. burgdorferi s.s.
De spirocheten zijn moeilijk te cultiveren, tot op heden is het niet gelukt om Treponema pallidum in vitro te kweken en
een kweek van Borrelia is uiterst moeilijk vanwege de lange generatie tijd van 12 tot 24 uur (bij normale bacterien 20
min.) en de nutrientvoorwaarden aan het medium. Deze lange generatietijd speelt mede een rol in de blootstellingtijd aan
het antibiotica in de behandeling, daar de werking van het antibiotica plaats vindt tijdens de celdeling.
In een recente studie van Singh en Girschick worden de moleculaire overlevingstechnieken van de B. burgdorferi
uitvoerig beschreven en wordt het duidelijk dat deze spirocheet een sterk vermogen bezit van acclimatiseren. Het
ontwikkelt verschillende moleculaire strategieën om te kunnen overleven in een veranderend milieu. De Lyme spirocheet
daagt het immuunsysteem van de gastheer uit voor een brede verandering van moleculaire mechanismen wat o.a.
inhoudt, een complexe regulatie van verschillende genen expressie. Een goed inzicht in deze complexiteit is dan ook van
belang voor de behandeling van patiënten met de persisterende Lyme-ziekte.
http://www.borreliose.nl
_PDF_POWERED
_PDF_GENERATED 18 July, 2017, 21:47
Download