Aanvraag van overdracht van vorige pensioeninstelling

advertisement
F140.19
Organisme voor de financiering van pensioenen/Organisme pour le financement des pensions
Sainctelettesquare / Square sainctelette 13-15 1000 Bruxelles/Brussel – www.f2p330.org
Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening/Institution de Retraite Professionnelle
toegelaten op/agrée le 15/05/2012, onder het nr./sous le n° 50604
078 15 87 95 – [email protected]
Aanvraag van overdracht van vorige pensioeninstelling
Elke werknemer in de Federale sociale sector is aangesloten bij het aanvullend pensioenplan van de sector. Het
pensioenplan werkt als een pensioenspaarrekening waarop bijdragen worden gestort.
Om de pensioenspaarrekeningen te beheren, heeft de sector het Pensioenfonds van de Federale Non-Profit / socialprofitsector opgericht. Het fonds wordt paritair beheerd door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van de
sector en staat onder toezicht van de Federale overheid en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
Wat gebeurt er als u vroeger al een pensioenspaarrekening had?
Als u bij uw vorige werkgever reeds een pensioenspaarrekening had en u komt werken in de Federale sociale sector, kan u
het gespaarde pensioenkapitaal overdragen naar het Pensioenfonds van de Federale Non-Profit / social-profitsector.
Deze mogelijkheid kan uw administratie vereenvoudigen. Als u met pensioen gaat, hoeft u immers het pensioenkapitaal
maar bij één pensioeninstelling op te vragen en niet aan te kloppen bij verschillende instellingen.
Wat moet u doen?
U dient uw vorige werkgever of pensioeninstelling te contacteren met de vraag om uw gespaarde pensioenkapitaal over
te dragen naar het Pensioenfonds van de Federale Non-Profit / social-profitsector als u ook daadwerkelijk bent
aangesloten.
Het verder vervolg van de overdracht zal gebeuren tussen uw vorige werkgever, de vorige pensioeninstelling en het
Pensioenfonds van de Federale Non-Profit / social-profitsector. U hoeft dus niets meer te doen.
De vorige werkgever of pensioeninstelling zal vervolgens het formulier in bijlage invullen en ons toesturen. Nadat uw
pensioenkapitaal op onze rekening is overgeschreven door uw vorige werkgever of pensioeninstelling, zal u dan van ons
een bevestiging van de overdracht ontvangen.
F140.19
Door uw vorige werkgever/pensioeninstelling in te vullen
(in hoofdletters aub)
Uw gegevens:
Voornaam en familienaam: ____________________________________________
Rijksregisternummer: _ _ _ _ _ _
_ _ _
_ _
Geboortedatum: _ _ / _ _ / _ _ _ _
(zie achterzijde van de identiteitskaart)
(dag/maand/jaar)
Vorige inrichter
Nieuwe inrichter
Naam: ____________________________________ Paritair comité 330
Adres: ____________________________________ p/a Sainctelettesquare 13-15 | 1000 Brussel
____________________________________
Ondernemingsnummer: ____________________________________
Statuut van de  Loontrekkende
aangeslotene:  Zelfstandige
 Loontrekkende
 Zelfstandige
Pensioenplan:  Ondernemingsplan
 Sectoraal pensioenplan
Vorige pensioeninstelling
Nieuwe pensioeninstelling
Naam: ____________________________________ Pensioenfonds van de Federale Non-Profit /
social-profitsector
Adres: ____________________________________ Sainctelettesquare 13-15 | 1000 Brussel
____________________________________
Ondernemingsnummer: ____________________________________ BE 0836 809 496
Contactpersoon: ____________________________________ Johan Vanbuylen
Rekeningnummer: ____________________________________ IBAN: BE89 0016 4821 3185
____________________________________ BIC: GEBA BE BB
Referenties: ____________________________________ Rijksregisternummer van de aangeslotene
Reserve
Winstdeelnamereserves
Op 01/01/1993
Op het ogenblik van de
overdracht
Niet onmiddellijk
verworven
Onmiddellijk verworven op het
ogenblik van de overdracht
Toelage:
_____________ €
_____________ €
_____________ €
_____________ €
Bijdrage:
_____________ €
_____________ €
_____________ €
_____________ €
Formulier terugsturen naar:
Pensioenfonds van de Federale Non-Profit / social-profitsector
Postbus 33 - 2980 Zoersel
Download