pensioenkapitaal - OFP - Pensioenfonds Federale Non

advertisement
PENSIOENFONDS-FONDS DE PENSION
federale non-profitsector
secteur non-marchand fédéral
U kan het pensioenkapitaal vóór uw 65ste aanvragen
aan de hand van de formulieren die u op de website
www.f2p330.org terugvindt.
Als u het pensioenkapitaal op 65 jaar wil ontvangen,
hoeft u voorlopig niets te doen. Als u 65 jaar wordt,
zal het Pensioenfonds u het formulier sturen waarmee
u uw pensioenkapitaal kan opvragen.
Hoe maakt u de juiste keuze?
Het is moeilijk om ons in uw plaats te stellen.
Misschien kunnen de volgende richtlijnen u helpen:
Wat gebeurt er met uw
• Als u terug in de sector komt werken (zelfs al
zal dit pas binnen enkele jaren zijn), zal uw
pensioenspaarrekening worden gereactiveerd.
Dit houdt in dat u jaarlijks één overzicht krijgt
met de bedragen die u hebt opgebouwd tijdens
uw tewerkstelling in de sector, zowel in de eerste
periode als in latere periodes.
• Als uw nieuwe werkgever of de nieuwe sector
waar u werkt, ook een pensioenplan heeft, is het
misschien administratief eenvoudiger voor u om
alles door één pensioeninstelling te laten beheren.
PENSIOENKAPITAAL
als u niet langer in de
Federale sociale sector
werkt?
PENSIOENFONDS-FONDS DE PENSION
federale non-profitsector
secteur non-marchand fédéral
Sainctelettesquare 13-15
1000 Brussel
www.f2p330.org
HELPDESK 078/15.87.95
5
Deze folder geeft enkel een samenvatting van het pensioenplan.
De enige rechtsgeldige tekst is het pensioenreglement.
Deze vindt u, samen met meer informatie, op www.f2p330.org
PENSIOENFONDS-FONDS DE PENSION
federale non-profitsector
secteur non-marchand fédéral
Organisme voor de financiering van pensioenen
Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening
toegelaten op 15/05/2012 onder het nummer 50604
Sainctelettesquare 13-15 - 1000 Brussel - www.f2p330.org
PENSIOENFONDS-FONDS DE PENSION
federale non-profitsector
secteur non-marchand fédéral
Het pensioenplan
Over welke Federale sectoren gaat het?
Elke werknemer in de Federale sociale sector is
aangesloten bij het aanvullend pensioenplan van de
sector. Het pensioenplan werkt als een pensioenspaarrekening waarop bijdragen worden gestort. Zodra
u eenmaal zes maanden ononderbroken werkzaam
was in de sector, maakt u er aanspraak op.
Gezondheidsinrichtingen en -diensten (paritair comité
330):
• de ziekenhuizen, psychiatrische
verzorgingstehuizen en beschut wonen
• ROB/RVT en de dagverzorgingscentra
• Diensten thuisverpleging
• Geïntegreerde diensten thuisverzorging
• Revalidatiecentra (met inbegrip van de
abortuscentra)
• Medisch-pediatrische centra
• Dienst “Bloed” van het Rode Kruis
•Wijkgezondheidscentra
U kan het gespaarde pensioenkapitaal, inclusief het
behaalde financiële rendement, in één keer opvragen
zodra u de pensioenleeftijd bereikt. Het kapitaal komt
bovenop uw wettelijk pensioen.
Als u overlijdt vóór de pensioenleeftijd, komt het gespaarde pensioenkapitaal aan uw nabestaanden toe.
Wat gebeurt er als u bij een andere
werkgever gaat werken, maar ook in
de Federale sociale sector?
U hoeft zelf niets te doen, alles gebeurt immers
automatisch.
Wanneer u stopt met werken en u binnen drie maanden opnieuw begint te werken bij een andere organisatie in de Federale sociale sector, blijft u aangesloten
aan het pensioenplan.
Als u na een langere termijn opnieuw begint te werken
in de Federale sociale sector, zal u opnieuw sparen op
uw pensioenspaarrekening als u het pensioenkapitaal
bij het Pensioenfonds gelaten hebt.
Wat gebeurt er als u in een andere
sector gaat werken?
Om de pensioenspaarrekeningen te beheren, heeft de
sector het Pensioenfonds van de Federale Non-Profit /
social-profitsector opgericht. Het fonds wordt paritair
beheerd door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van de sector en staat onder toezicht van
de Federale overheid en de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA).
Wat als u slechts korte tijd hebt
gewerkt?
Enkele maanden nadat u de Federale sociale sector
hebt verlaten, ontvangt u van het Pensioenfonds een
overzicht van uw pensioenspaarrekening waarop u ook
kan aangeven wat met het gespaarde pensioenkapitaal moet gebeuren. Dit overzicht wordt u automatisch
toegestuurd zonder dat u hiervoor het Pensioenfonds
moet inlichten.
U moet minstens eenmaal zes maanden ononderbroken gewerkt hebben in de Federale sociale sector om
aanspraak te maken op uw pensioenspaarrekening.
Zoniet zal u geen rechten kunnen uitoefenen op het
gespaarde pensioenkapitaal. U zal ook geen overzicht
meer van het Pensioenfonds ontvangen.
U kan:
• ofwel het pensioenkapitaal bij het Pensioenfonds
laten
• ofwel het pensioenkapitaal overdragen naar het
pensioenplan van uw nieuwe werkgever
• ofwel het pensioenkapitaal overdragen naar een
daartoe gemachtigde verzekeringsmaatschappij.
Vanaf wanneer kan u het pensioen­
kapitaal uitbetaald krijgen?
Als u niet meer in de Federale sociale sector werkt,
hebt u de keuze om vanaf het moment dat u uw
wettelijk pensioen opneemt (maar niet voor de
leeftijd van 60 jaar) uw pensioenkapitaal, inclusief het
behaalde financiële rendement, te laten uitbetalen.
U kan ook wachten tot uw 65ste.
U kan het kapitaal evenwel niet overdragen naar uw
persoonlijk pensioensparen.
2
3
4
Download