DB2P voor werkgevers

advertisement
DB2P voor werkgevers
Aanbevelingen i.k.v. DB2P
Tegen wanneer?
Hoe?
Meer informatie nodig?
Uw beveiligde toegang en uw
registratie in orde brengen of
uw dienstverlener een mandaat
verlenen.
Zo snel mogelijk! De
registratieprocedure kan enige
tijd in beslag nemen. Zonder
de registratie en beveiligde
toegang is de onlinetoepassing
DB2P niet toegankelijk.
Bezorg uw pensioeninstelling
steeds de informatie waar zij
om vraagt en houd haar op de
hoogte van elke wijziging aan
uw pensioentoezegging(en) of
aan de lijst van aangeslotenen.
Zo snel mogelijk.
Via het portaal van de
sociale zekerheid.
Raadpleeg de informatie op
het portaal van de sociale
zekerheid.
Via uw pensioeninstelling.
Contacteer uw
pensioeninstelling of
raadpleeg de inhoudelijke
documentatie.
Tegen wanneer?
Hoe?
Collectieve toezeggingen in
DB2P vóór 1/5/2013 vóór
31/12/2014.
Collectieve toezeggingen in
DB2P na 1/5/2013 binnen
90 dagen na uitnodiging door
Sigedis (via uw e-box).
Vanaf januari 2014 en ten
laatste tegen 30 juni 2015.
Via de DB2P-toepassing. Meld
u aan en kies ‘Beheer verband
toezeggingen’.
Tegen wanneer?
Hoe?
Meer informatie nodig?
Vanaf mei 2013.
Via de DB2P-toepassing.
Raadpleeg de
gebruikershandleiding en de
inhoudelijke documentatie.
Uw pensioeninstelling de
nodige informatie bezorgen,
zodat zij haar verplichtingen
kan vervullen.
Zijn de gegevens in uw DB2Pdossier niet helemaal juist
of volledig, dan moet u dat
melden.
Welke verplichtingen heeft
u t.a.v. Sigedis (DB2P)?
Uw visie meedelen over (de
relatie tussen) de collectieve
pensioentoezegging(en)
aangegeven door uw
pensioeninstelling(en).
Uw intern gefinancierde
individuele
pensioentoezeggingen
aangeven aan DB2P.
Welke mogelijkheden
biedt DB2P?
Uw DB2P-dossier online
raadplegen
Via de DB2P-toepassing. Meld Raadpleeg de
u aan en klik op de link ‘Meld
gebruikershandleiding.
een fout’.
Meer informatie nodig?
Raadpleeg de
gebruikershandleiding en de
inhoudelijke documentatie.
Via de DB2P-toepassing.
Meld u aan en kies ‘Interne
toezeggingen’.
Informatie raadplegen over
de financiering van uw
toezegging(en):
e werkgeverspremies
d
die zijn onderworpen aan
de bijzondere bijdrage
van 8,86%
e stortingen die
d
u heeft verricht in
het kader van een
solidariteitstoezegging
e ‘premies’ voor
d
de aanvullende
pensioenopbouw die
in aanmerking worden
genomen voor de
berekening van de
bijzondere bijdrage van
1,5%.
Vanaf mei 2013. Het overzicht
van de premies in een bepaald
jaar (T), zal pas volledig
zijn tegen begin juli van het
daaropvolgende jaar (T+1).
Vanaf mei 2013. Het overzicht
van de premies in een bepaald
jaar (T), zal pas volledig
Raadpleeg de
zijn tegen begin juli van het
Via de DB2P-toepassing. Meld
gebruikershandleiding en de
daaropvolgende jaar (T+1).
u aan en kies ‘Bijdragen’.
inhoudelijke documentatie.
Vanaf september 2013.
1
Welke verplichtingen
heeft u NIET t.a.v. Sigedis
(DB2P)?
Tegen wanneer?
Hoe?
De betaling van de bijzondere
bijdrage van 8,86% en de
aangifte (via DMFA) hiervan.
De betaling van de
bijzondere bijdrage van 1,5%
(Wijninckxbijdrage) en de
aangifte (via DMFA) hiervan.
Zoals bepaald in de instructies
van RSZ en RSZPPO.
U kan terecht bij RSZ en
Via de DMFA-aangifte aan RSZ
RSZPPO of op het portaal
en RSZPPO.
van de sociale zekerheid.
Meer informatie nodig?
2
DB2P voor vennootschappen
Aanbevelingen i.k.v. DB2P
Tegen wanneer?
Hoe?
Meer informatie nodig?
Uw beveiligde toegang en uw
registratie in orde brengen.
Zo snel mogelijk! De
registratieprocedure kan enige
tijd in beslag nemen. Zonder
de registratie en beveiligde
toegang is de onlinetoepassing
DB2P niet toegankelijk.
Bezorg uw pensioeninstelling
steeds de informatie waar zij
om vraagt en houd haar op de
hoogte van elke wijziging aan
uw pensioentoezegging(en) of
aan de lijst van aangeslotenen.
Zo snel mogelijk.
Via het portaal van de
sociale zekerheid.
Raadpleeg de informatie op
het portaal van de sociale
zekerheid.
Via uw pensioeninstelling.
Contacteer uw
pensioeninstelling of
raadpleeg de inhoudelijke
documentatie.
Tegen wanneer?
Hoe?
Meer informatie nodig?
Vanaf 2014, ten laatste tegen
30/06/2015.
Via de DB2P-toepassing.
Meld u aan en kies ‘Interne
toezeggingen’.
Raadpleeg de
gebruikershandleiding en de
inhoudelijke documentatie.
Tegen wanneer?
Hoe?
Meer informatie nodig?
Uw DB2P-dossier online
raadplegen
Vanaf 2015.
Via de DB2P-toepassing.
Informatie raadplegen over
de financiering van uw
toezegging(en): de ‘premies’
voor de aanvullende
pensioenopbouw die in
aanmerking worden genomen
voor de berekening van de
bijzondere bijdrage van 1,5%.
Vanaf september 2013.
Uw pensioeninstelling de
nodige informatie bezorgen,
zodat zij haar verplichtingen
kan vervullen.
Zijn de gegevens in uw DB2Pdossier niet helemaal juist
of volledig, dan moet u dat
melden.
Welke verplichtingen heeft
u t.a.v. Sigedis (DB2P)?
Uw intern gefinancierde
individuele
pensioentoezeggingen
aangeven aan DB2P.
Welke mogelijkheden biedt
DB2P?
Welke verplichtingen
heeft u NIET t.a.v. Sigedis
(DB2P)?
De betaling van de
bijzondere bijdrage van 1,5%
(Wijninckxbijdrage).
Via de DB2P-toepassing. Meld Raadpleeg de
u aan en klik op de link ‘Meld
gebruikershandleiding.
een fout’.
Raadpleeg de
gebruikershandleiding en de
inhoudelijke documentatie.
Via de DB2P-toepassing. Meld Raadpleeg de
u aan en kies ‘Bijdragen’.
gebruikershandleiding en de
inhoudelijke documentatie.
Tegen wanneer?
Hoe?
Meer informatie nodig?
Zoals bepaald in de instructies
van RSVZ.
Via een betaling aan RSVZ.
U kan terecht bij RSVZ.
3
Download