De Profilizer-Methode Inzicht in menselijk kapitaal

advertisement
De Profilizer-Methode
Inzicht in menselijk kapitaal
Om succesvol te zijn dienen organisaties de juiste persoon met de aanwezige talenten aan de juiste
rol of functie binnen de organisatie te koppelen. En dienen organisaties bij te dragen aan het
ontwikkelen van medewerkers naar een hoger niveau. Inzicht in het menselijk kapitaal op individueel,
team, groep en management niveau voor elke organisatie essentieel, waarbij de kritische
succesfactor het verkrijgen van het juiste talent, op de juiste plaats èn op het juiste moment is. De
Profilizer-Methode biedt dit inzicht!
Profilizer® Methode
Van individu tot totale organisatie, vergroten organisatie rendement
Succesfactoren van de Profilizer-Methode

Soft skills die ‘hard’ geobjectiveerd worden, waardoor stuurinformatie voor diverse (management) niveaus
gegenereerd wordt

Door vroegsignalering minder kans op burn-out in uw organisatie

Beter op ontwikkelbehoeften toegespitst trainingsaanbod voor personeel en minder trainingskosten

Betere match competenties en talenten met functie, rol, profiel, groep en organisatiebehoeften

Laagdrempelig en opschaalbaar door eenvoudige IT-structuur

Hergebruik van informatie waardoor het mogelijk wordt om ontwikkelingen van organisatie-eenheden en individuen te volgen en beter in te zetten
Behoefte tot inzicht
Oplossingen
Management niveau
1. Witte Coastline Model
In 1 oogopslag de ‘fit’ en de ‘gap’ van menselijk kapitaal en organisatiestrategie en doelen.
Sluit de kracht van het menselijk kapitaal aan bij de
organisatiestrategie?
HRM niveau
2. Dynamic Managing
Ondersteuningsbehoefte om voor het menselijk
potentieel, binnen en buiten de organisatie, continu
en in eigen beheer inzicht te krijgen voor selectie,
ontwikkeling en transitie.
Snel en eenvoudig matchen van individuele
profielen vanuit de soft-skills met onder meer
functie-eisen, rollen, vacatures.
Afdeling, groep en functieniveau
3. Ontwikkel en selectiematrices
Ontwikkelmatrix om opleidingsbehoefte voor
individu, groep, team, afdeling te duiden, selectiematrix om inzicht in soft-skills op groepsniveau te
verkrijgen.
Werkrelaties
4. Relatiemodel
Hoe wordt inzicht in de onderlinge werkrelaties geboden?
‘Gebruikerhandleiding’ tussen 2 personen. Inzicht
in gezamenlijke kracht en ontwikkelingen.
Individueel talentmanagement
5. Selectie, ontwikkel,
loopbaan, re-integratie rapportage
Hoe verkrijgt u inzicht en stuurinformatie over het
menselijk kapitaal op groepsniveau: wie functioneert
met wie, wat zijn de zwaktes en sterktes van teams,
groepen en afdelingen. Wat zijn geschikte opleidingen?
Hoe worden de menselijke talenten geselecteerd,
benut, ontwikkelt en behouden voor de organisatie?
Wat zijn de competenties, affiniteiten, leerstijlen,
werkaanpak, emotionele stabiliteit van dit specifieke
individu?
Bij aanname, verandering, ontwikkeling, keuze,
optimalisatie of doorontwikkeling van talent. Tevens diepgaande rapportage voor coaching.
Inzicht in talent
Wie zijn (objectief gemeten) de talenten binnen en buiten de organisatie? De Profilizer-Methode werkt vanuit een visie dat
mensen hun talenten en energie aan de organisatie kunnen en willen geven. Met de Profilizer methode maken wij objectief
inzichtelijk wat de gedragingen van personen gekoppeld aan de benodigde competenties zijn.
Succesvolle aansluiting van talenten wordt eenvoudig mogelijk.
Voor meer informative ga naar : www.Profilizer.nl
The Profilizer Method is the Copyright © 2008-2015 of L&D Support BV. All rights reserved.
[email protected] | +31 (0)20—664 5002
1.
Witte Coastline Model
Om de bedrijfsvisies te koppelen aan het menselijk potentieel
wordt in één oogopslag en op eenvoudige wijze inzicht in de sterktes
en zwaktes van het Human Capital van de (totale) organisatie verschaft.
Antwoorden worden gegeven op vragen als:
- Kan ik mijn visie implementeren en doelstellingen uitvoeren op
basis van het aanwezige personeel?
- Wat is binnen de organisatie te ontwikkelen en wat niet?
2.
Dynamic Managing
3.
Ontwikkel en selectie matrices
4.
Relatiemodel
Organisaties willen geruime tijd actiever en eenvoudiger inzicht
hebben in de onderliggende competenties van hun menselijk kapitaal. Met Dynamic Managing kunnen organisaties zelf de uitgifte
beheren van persoonlijke toegangscodes tot de Profilizer lijst met
stellingen voor medewerkers en kandidaten. Dynamisch selecteren
en ontwikkelen van talenten en dynamische opvolgingsplanning
worden gemakkelijk toegankelijk voor de eigen organisatie.
Inzicht in onder meer het samenstellen en ontwikkelen van teams
of projectgroepen wordt geboden met diverse matrices die voortkomen uit de informatie van de individuen binnen de organisatie.
‘Gebruikerhandleiding’ tussen 2 personen. Inzicht in gezamenlijke
kracht en ontwikkelingen.
5.
Competentie, selectie, ontwikkel, loopbaan
rapportage
Snel te gebruiken met minimale training! Om de aanwezige talenten
te selecteren, ontwikkelen en behouden zijn diverse specifiek gerichte rapportages bij selectie of ontwikkeling opgesteld. Deze rapportages geven krachtig inzicht in de mogelijkheden van talenten
binnen of (nog) buiten de organisatie.
Gericht op specifieke klantvragen.
Voor meer informative ga naar : www.Profilizer.nl
The Profilizer Method is the Copyright © 2008-2015 of L&D Support BV. All rights reserved.
[email protected] | +31 (0)20—664 5002
Return on investment
Uit onderzoek blijkt dat succesvol presterende organisaties zich sterk richten op talentmanagement. Deze organisaties presteren gemiddeld 22% beter dan de concurrentie. Talentmanagement gekoppeld aan valide en objectieve informatie is een
sleutel tot dit succes.
Een voorbeeld is het verminderen van personeelsverloop.
Het doel bij het beperken van personeelsverloop is het
verminderen van de kosten van het vervangen van personeel, verlagen van de verborgen kosten en tegelijkertijd
een hoger prestatieniveau door de kwaliteit van nieuw
personeel te vergroten. Het resultaat is waardestijging en
winstvergroting voor de organisatie.
Hoe te gebruiken in uw bedrijfsprocessen
De meting wordt digitaal afgenomen, waardoor deze onafhankelijk is van persoonlijke interpretatie en gedragsobservaties.
Het betreft een instrument dat door de kandidaat zelf, gebruik makende van het internet, ingevuld dient te worden.
De verschillende producten hebben te maken met het moment van de behoefte vanuit een organisatie. Is dat bij aanname,
uittreden, ontwikkelen, training, interveniëren enzovoorts. Wij adviseren om altijd aan het begin van een dergelijk traject de
meting in te zetten om de objectieve kracht ten volste te benutten. De verschillende producten van de Profilizer methode
kunnen als integrale onderdelen ondersteunen in het gehele HRM en organisatieproces. Bijvoorbeeld als ondersteuning in een
gesprekscyclus bij een ontwikkelingstraject.
Overzicht van een aantal klanten
Algemeen:
Deze methode is een complete oplossing voor HR vraagstukken. De basis hiervan is een beproefd online-meetinstrument
waarmee individuele of groepsrapportages worden gegenereerd. Dit meetinstrument is door L&D Support BV in eigen beheer
ontwikkeld en succesvol ingezet bij diverse gerenommeerde organisaties. Voor meer informatie over de Profilzer methode en
L&D Support verwijzen wij u naar onze algemene brochure of naar de website: www.LD-Support.nl
Voor meer informative ga naar : www.Profilizer.nl
The Profilizer Method is the Copyright © 2008-2015 of L&D Support BV. All rights reserved.
[email protected] | +31 (0)20—664 5002
Download