Nederlands - Dutch Design Week

advertisement
------------------------------------------PERSBERICHT
Eindhoven, 20 september 2016
------------------------------------------Dutch Design Week ontvangt financiële bijdrage van OCW
Vandaag publiceerde het kabinet de Miljoennennota 2017, met daarin ook de Cultuurnota 2017 2020. Hierin wordt 10 miljoen extra ter beschikking gesteld voor cultuur. Dutch Design Week is
genoemd als één van de partijen die door deze extra financiële impuls op steun van het rijk kan
rekenen. Vanuit de begroting OCW wordt jaarlijks € 400.000 in de periode 2017–2020 beschikbaar
gesteld als bijdrage aan Dutch Design Week.
Waardering en erkenning
Dutch Design Foundation, de organisatie achter Dutch Design Week (DDW), is verheugd met het nieuws.
Voor de stichting betekent dit dat de inzet van de Nederlandse creatieve industrie en ontwerpers - om een
waardevolle culturele en economische bijdrage te leveren aan onze samenleving – op waarde wordt
geschat. De stichting beschouwt de toezegging als het resultaat van de inspanning die ontwerpers en
creatieven ieder jaar opnieuw leveren. De brede steun binnen de Kamercommissie OCW is volgens
directeur Martijn Paulen tevens een belangrijke erkenning van de week als nationaal platform: ‘DDW is
weliswaar sterk geworteld in designstad Eindhoven, maar heeft inmiddels grote betekenis voor het hele
land, met een aanzienlijke internationale impact.’
Positie versterken
Paulen: ‘Door de culturele waarde van design te duiden, innovatie en marktverruiming te stimuleren, en
nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken te agenderen, helpen we de creatieve industrie vorm te geven aan
de samenleving van de toekomst.’ Met de financiële steun van het rijk wil Dutch Design Foundation de
positie van Nederlands ontwerp en creatief ondernemerschap in de wereld verder versterken. DDW wil
daartoe juist investeren in deelnemers om hùn positie te versterken. Tevens heeft de stichting als doel het
culturele en economische ontwerpklimaat verder te verbeteren en jong talent te ondersteunen.
Dutch Design Week
Dutch Design Week is uitgegroeid van een initiatief van ontwerpers tot het grootste design evenement van
Noord Europa. Elk jaar in oktober brengt Dutch Design Week de ontwerpwereld, het bedrijfsleven en de
industrie bij elkaar in Eindhoven. Zij doen er inspiratie op, wisselen nieuwe ideeën uit en bevragen elkaar
over de toekomst onder het toeziend oog van de internationale pers en honderdduizenden bezoekers. Het
thema van de 15de editie, van 22 t/m 30 oktober 2016, is ‘The making of’. Daarmee staat het jubileumjaar in
het teken van het maakproces en de makers. Naar schatting 2500 ontwerpers tonen hun nieuwste werk en
het beste wat design te bieden heeft. Bezoek de website van DDW voor meer informatie, het complete
programma en tickets: www.ddw.nl.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Neem voor meer informatie contact op met Dutch Design Week (DDW) via Raffaela Vandermühlen, Head of
Brand Strategy and PR Dutch Design Foundation, T: +31(0)40-296 11 50,
E: [email protected], www.ddw.nl
Download