Workshop Dutch Design in de Gouden Eeuw

advertisement
Workshop Dutch Design in de Gouden Eeuw
















Wat houdt de workshop in?
Leerlingen worden uitgedaagd om als ontwerper te
leren kijken en denken
Ze krijgen een ontwerpopdracht: pas een object uit
de
de 17 eeuw aan voor deze tijd
Stap voor stap worden ze begeleid bij het
ontwikkelen van hun eigen ontwerp
de
Ze krijgen een actieve rondleiding door de 17
eeuw in het Rijksmuseum (ca. 45 minuten) met
opdrachten op een iPad over contouren, vorm,
functie, kleur en materiaal
In het Medialab werken zij hun schetsontwerp uit
op de computer (iMacs)
Aan het einde van de workshop pitchen de
leerlingen hun ontwerpen aan elkaar
Praktische informatie
De workshop wordt op maat aangeboden voor alle
niveaus van het voortgezet onderwijs
Ontvangst en introductie over Dutch Design in het
Medialab (Locatie: Teekenschool, Hobbemastraat
25)
Professionele ontwerpers begeleiden de workshop
Tijdens de rondleiding is de groep gesplitst
Leerlingen werken in tweetallen
Tip: Deel de klas vast in twee groepen en maak
daarbinnen tweetallen
Leerdoelen
Kunstbeschouwing: leren kijken naar kunst
Historisch besef: kennismaken met de
de
Nederlandse geschiedenis van de 17 eeuw
Verbanden leggen: ontdekken hoe de Gouden
Eeuw zich verhoudt tot het hier en nu
Onderzoek: historische objecten analyseren
Creativiteit: inspireren en motiveren tot authentieke
creatieve expressie
Ontwerpvaardigheden: technische skills leren voor
digitaal ontwerpen en presentatie





Voorbereiden in de klas
Kies een voorwerp uit je eigen omgeving wat je
mooi vindt vormgegeven (schoen, pen, tas etc).
Maak een foto en laat het aan de klas zien. Leg uit
wat je goed vindt aan het ontwerp (praktisch, mooi,
grappig etc.)
Laat leerlingen een account aanmaken in
Rijksstudio
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio
Hier is de collectie van het Rijksmuseum online te
ontdekken. Geef de leerlingen de opdracht drie
gebruiksvoorwerpen te verzamelen die ze
interessant vinden. Bespreek vorm en functie met
elkaar: Waar is het van gemaakt? Waar werd het
voor gebruikt?
Filmpjes
Filmpje over handel in de Gouden Eeuw (1:00 min)
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050614_g
oudeneeuw01
Filmpje over kunst en het gewone leven in de
Gouden Eeuw (3:40 min)
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120530_g
oudeneeuw03
Filmpje over Nederlandse ontwerpers. Bekijk deze
als inspiratie: de leerlingen gaan ook als
ontwerpers aan de slag!
http://www.youtube.com/watch?v=OAwDfaL4hLo
Meer filmpjes over Dutch Design
http://www.youtube.com/user/dutchdesignprofiles
Download