U6-U13 - KVC Kessel

advertisement
De rol van de afgevaardigde tijdens jeugdwedstrijden (U6 t.e.m. U13):
1. Thuiswedstrijden
a. Zorgen dat de terreinen tijdig worden opgesteld: (voor U6: 4 veldjes naast elkaar van
12,5 op 18 meter; andere ploegen: zie afmetingen op kantineprikbord).
b. Wanneer de bezoekende ploeg aankomt, hen naar hun kleedkamer begeleiden, hun
ploegafgevaardigde tonen waar hij de wedstrijd kan bevestigen in e-kickoff en waar hij
water en bekertjes voor de spelers kan krijgen.
c. Met de jeugdcoördinator (Emiel Meys), of zijn vervanger van het jeugdbestuur, de
wedstrijd bevestigen en opstarten via e-kickoff (PC) of dit doen vanop een eigen
toestel (SmartPhone, iPad). (Opm. i.g.v. vriendschappelijke wedstrijd buiten
competitiekalender = invullen op papier  vraag aan de jeugdcoördinator het
specifiek daarvoor bestemde invulblad)
d. Een paar flessen water voor tijdens de match en drinkbekertjes ophalen in de kantine
e. Drankbonnetjes vragen bij iemand van het kantinepersoneel: één drankbonnetje per
speler én trainer + de délégué. Ook drankbonnetjes voorzien voor de scheidsrechter:
U7 – U11: wedstrijd startend om 9u30 = 4 bonnetjes, latere wedstrijden = 2 bonnetjes.
U12 – U13: 2 bonnetjes ongeacht aanvangsuur.
f. Tijdens de wedstrijd mee op het terrein: de reservespelers bij zich houden / in het oog
houden.
g. Na de wedstrijd: terrein terug vrij maken (doelen en kegeltjes opruimen).
h. Kleedkamercontrole!
h.i. Check van de kleedkamers (in bijzonder bezoekers) nadat beide ploegen deze
hebben verlaten. Indien ongeregeldheden: bezoekende afgevaardigde hier op
wijzen en jeugdcoördinator informeren.
h.ii. Als er nog een wedstrijd volgt na de onze: kleedkamers (uit & thuis) opruimen
en aanvaardbaar proper maken voor de ploeg die na ons komt.
i.
Mee opvolgen dat de ploegkapitein de was meeneemt.
2. Uitwedstrijden
a. Bij aankomst nagaan welke kleedkamer en terrein ons zijn toegewezen.
b. De ploegafgevaardigde van de thuisploeg opzoeken om na te gaan waar de wedstrijd
moet worden bevestigd en opgestart via e-kickoff (PC) of dit doen vanop een eigen
toestel (SmartPhone, iPad).
c. Een paar flessen water voor tijdens de match en drinkbekertjes ophalen in de kantine.
d. Drankbonnetjes aankopen: één drankbonnetje per speler én trainer + de délégué
(betalingsbewijs vragen; terugbetaling in de kantine van KVC Kessel-Lo).
e. Tijdens de wedstrijd mee op het terrein: de reservespelers bij zich houden / in het oog
houden.
f. Er voor zorgen dat de kleedkamer bij het verlaten in respectabele toestand wordt
achtergelaten.
g. Mee opvolgen dat de ploegkapitein de was meeneemt.
3. Specifieke situatie: voorval van een ernstige kwetsuur
in geval van een zware kwetsuur van een speler waardoor een opvolging in het ziekenhuis
vereist is, neemt de délégué de begeleiding op zich van de speler en diens ouder/begeleider
indien aanwezig.
Bij thuiswedstrijden: de afgevaardigde zorgt er voor dat de speler, ongeacht of dit iemand van
de eigen ploeg is dan wel van de bezoekers, de nodige ondersteuning krijgt:
- Moet een ambulance worden gebeld?
- Heeft de speler een verzekeringsaangiftedocument voor de dokter, zo nee, zorg dat hij een
exemplaar mee krijgt)
- Wat is de naam van de bezoekende speler en geef deze door aan de jeugdcoördinator. Hij zal
er later voor zorgen dat we de club en de speler (& ouders) een steunbetuiging namens KVC
Kessel-Lo ontvangen.
Bij uitwedstrijden geldt hetzelfde: in eerste instantie ontfermt de délégué zich over de
opvolging (*) van een eigen speler met kwetsuur, maar we geven óók een speler van de
tegenpartij de nodige aandacht. Uiteraard moeten we hier niet zorgen voor een
verzekeringsdocument, we gaan er van uit dat de thuisploeg dit zelf opneemt. Zoals hierboven,
noteer de naam van de betrokken speler, vooral indien de kwetsuur het (mogelijke) gevolg zou
kunnen zijn van een duel met/ fout van een speler van onze ploeg.
(*)
Het is nuttig dat een afgevaardigde altijd een verzekeringsaangiftedocument bij zich heeft.
Algemeen: de ploegafgevaardigde heeft een voorbeeldrol naar de eigen spelers en supporters toe wat
betreft correct, sportief gedrag ten aanzien van de spelers op het terrein (eigen ploeg én
tegenstander), de scheidsrechter en supporters van de andere ploeg. Hij is ten allen tijde neutraal.
Opm. De ploegafgevaardigde maakt zich kenbaar door het dragen van een armband:
 Wit = tijdens thuiswedstrijden
 Driekleur zwart-geel-rood = tijdens uitwedstrijden
Download