2017-6-20 ZDD meer info met link

advertisement
Zomerdriedaagse voor beginnende leraren in de steinerpedagogie
Voor wie tussen de 0 en 5 jaar werkzaam is op een steinerschool (kleuter-, lagere of secundaire school)
en samen met anderen wil kennismaken met de steinerpedagogie of zijn kennis wil verbreden en verdiepen
Data:
Ontvangst:
Aanvang:
Einde:
Plaats:
21, 22 en 23 augustus 2017
21/8 van 9.30u – 10.30u
21/8 om 10.30u
23/8 om 16.00u
Michaëlschool
Hoveniersstraat 53A, 2300 Turnhout *
Prijs:
€ 150 (cursus, koffiepauzes en lunch, voor wie niet blijft slapen)
€ 170 (cursus, koffiepauzes en lunch, overnachting** en ontbijt, exclusief avondmaal)
Inschrijven: https://goo.gl/forms/YdtWmMGfabQRv2SN2
*
Er wordt een pendeldienst voorzien van en naar het station indien gewenst
** Om te overnachten wordt er een klaslokaal voorzien. Voor een slaapmatje en slaapzak moet zelf ingestaan worden. Ontbijt kan voorzien worden.
Deze driedaagse biedt inhoud, achtergrond en praktische insteken voor zowel kleuter-, lagere en middelbare schoolleraren, om straks in een
steinerschool (verder) mee aan de slag te gaan.
Daarnaast wordt er voldoende ruimte gecreëerd voor ontmoeting en uitwisseling.
Thema’s:
• Gezondmakend lesgeven of de ontwikkeling van denken, voelen en willen, voorbij het cliché
• De waarneming van het kind als kerntaak van de leerkracht
• Een concrete en praktische blik op de klaspraktijk van de verschillende onderwijsniveaus
• Kunstzinnige vakken vanuit eigen beleving en gelinkt aan de achtergronden
De Zomerdriedaagse voor beginnende leraren kadert voor de beginnende leraren aan een basisschool in een modulaire opleiding (zie ook website)
Programma Zomerdriedaagse voor beginnende leraren in de steinerpedagogie
(versie 20-6-2017, onder voorbehoud van mogelijke aanpassingen) `
maandag 21/08/2017
dinsdag 22/08/2017
woensdag 23/08/2017
08u30
opmaat, Ianthe Lauwaert
opmaat, Ianthe Lauwaert
09u00
Klaspraktijk per niveau (deel 1)
⋅ KS: Het vrije spel tussen grens en ruimte, Mieke
Demeulemeester
⋅ LS: Heemkunde humus voor klas 1, 2 en 3, Jo Buckinx
⋅ SO: De rode draad doorheen de vakken in de middenbouw
(klas 7 en 8), Greet Peeters
Klaspraktijk per niveau (deel 3)
⋅ KS: Huishoudelijke activiteiten als motor voor het vrije spel
doorheen de dag - week - jaar, Ellen Van den Bergh
⋅ LS: In vogelvlucht: van vertelstof naar geschiedenis in de
lagere school, Jo Buckinx
⋅ SO: een kijk op de puberteit vanuit menskundig oogpunt
(docent wordt later vermeld)
Ontvangst met koffie/thee vanaf 10u00
10u30
Verwelkoming en opmaat
11u00
Voordracht
Gezondmakend lesgeven of de ontwikkeling van denken,
voelen en willen voorbij het cliché - de kleuter als willend
wezen, Klaar Aerts
PAUZE
vervolgvoordracht
Gezondmakend lesgeven of de ontwikkeling van denken,
voelen en willen voorbij het cliché - het lagere schoolkind als
voelend wezen, Bart Demaré
PAUZE
vervolgvoordracht
Gezondmakend lesgeven of de ontwikkeling van denken,
voelen en willen voorbij het cliché - de bovenbouwleerling als
denkend wezen, Herman Meyvis
12u30
MIDDAGPAUZE - LUNCH
MIDDAGPAUZE - LUNCH
MIDDAGPAUZE - LUNCH
14u00
Praktisch-kunstzinnig deel per niveau
⋅ KS: creatie en realisatie van een poppenspel met eenvoudige
en natuurlijke materialen, Klaar Aerts
⋅ LS.: Schilderen als gezondmakend activiteit, Sarah Gevers
⋅ SO: boetseren als gezondmakende activiteit, (docent wordt
later vermeld)
Praktisch-kunstzinnig deel per niveau
⋅ KS: creatie en realisatie van een poppenspel met eenvoudige
en natuurlijke materialen, Klaar Aerts
⋅ LS.: Schilderen als gezondmakend activiteit, Sarah Gevers
⋅ SO: boetseren als gezondmakende activiteit, (docent wordt
later vermeld)
Praktisch-kunstzinnig deel per niveau
⋅ KS: creatie en realisatie van een poppenspel met eenvoudige
en natuurlijke materialen, Klaar Aerts
⋅ LS.: Schilderen als gezondmakend activiteit, Sarah Gevers
⋅ SO: boetseren als gezondmakende activiteit, (docent wordt
later vermeld)
15u30
PAUZE
PAUZE
16u00
Workshop (3 keuzes)
De waarneming van het kind als kerntaak van de leerkracht
Workshop rond concrete oefening van de fenomenologische
waarneming
●
observerend waarnemen
●
beschrijvend waarnemen
●
invoelend waarnemen
(docenten wordt later vermeld)
Klaspraktijk per niveau (deel 2)
⋅ KS: Omgaan met drempelmomenten in de eerste
zevenjaarsfase, Klaar Aerts
⋅ LS: Verkenning van de natuurrijken in klas 4, 5 en 6 (mensen dierkunde, plantkunde, mineralogie en fysica), Jo Buckinx
⋅ SO: De rode draad doorheen de vakken in de bovenbouw
(klas 9, 10, 11 en 12), Herman Meyvis
17u30
Avondmaal niet voorzien - mogelijkheid tot overnachting
Avondmaal niet voorzien - mogelijkheid tot overnachting
Gezamenlijk afronding: EINDE
Download