Formulier Organiseren L

advertisement
L.O. 2 – lesgeven
Vmbo tl
Denk aan:
 Maak gebruik van het digitale lesgeefformulier. Zie WEBSITE
Blariacum en volg de volgende stappen, (1) vmbo bovenbouw
(2) theoretische leerweg. (3) lesgeefformulier l.o.2
 Alles netjes uitwerken. Getypt. Tekening van de organisatie en
onderdelen, digitaal.
 Zorg ervoor dat je op tijd de gegevens hebt.
 begin op tijd met de voorbereidingen.
1. Datum, inschrijven door docent. Datum staat vast.
2. Je krijgt van de docent een lesgeefopdracht.
3. Hoeveel tijd heb je nodig? Tijdsplan
4. Hoeveel velden wil je gebruiken? Speelschema – teamindeling.
5. Welke materialen ( ballen, lintjes, fluitjes, pionnen ,toestellen enz. ) heb je nodig?
Maak daar een lijst van.
6. Ben op tijd aanwezig. Je hebt tijd nodig voor alles voor te bereiden en eventuele
wijzigingen door te voeren.
7. Lever de lesvoorbereiding bij de docent in! Liefst enkele dagen van te voren.
( maak dus kopieën)
8. Alles moet klaar zijn voordat je begint.
9. Leg duidelijk uit wat je wilt gaan doen voordat je begint.
Beoordelingscriteria;
 De wijze waarop je het lesgeefformulier hebt ingevuld.
 De wijze waarop je voor de groep staat.
 Veiligheid tijdens de les.
 Obouw oefenstof
 Het beheersen en correct toepassen van de spelregels.
 Uitdaging en sfeer tijdens de lessen.
Veel succes
J. Willems
Zelf lesgeven in L.O.2
Voorbereidingsformulier lesgeven.
Datum______________________
Naam ______________________
Benodigd materiaal:
(1)
(2)
(3)
(4)
Tijd:
Verdeling tijd warming-up en oefenstof.
Inhoud /leerstof: WAT wil je gaan doen ?
Organisatie:
HOE wil je dat gaan doen? WAAR doe je dat? Maak een tekening of
een situatieschets.
Aanwijzingen:
WELKE aanwijzingen geef je? Op welke technische uitvoering let je?
WAT zijn de veiligheidsregels ?
TIJD
INHOUD /LEERSTOF
ORGANISATIE +
AANWIJZINGEN
TEKENING SITUATIE TECHNIEK /
AFSPRAKEN EN
REGELS.
W-up
----------
Oefenstof
------------
Oefenstof
------------
Download