Programma - NIOO-KNAW

advertisement
Symposium toegepaste gewasconcepten: zijn planten werkelijk lui?
Zien we gewassen als biochemische machines (‘dom en lui’)?
Herkennen we ze als ecosysteem organismen (‘slim en actief’)?
Wat betekent elke visie voor de bodem waarop we landbouw plegen?
En voor het voedsel dat we eten?
Voor de cycli en de balansen van koolstof, stikstof en mineralen, in bodem,
gewas en voedingsketen? En voor onze gezondheid?
Programma
Ochtend – verassende vondsten in de literatuur
10.00
10.03
10.10
10.40
11.20
11.25
12.30
12.45
Welkomstwoord
Opening door de dagvoorzitter
Gewasbeelden in hun context: praktijk en theorie
Koolstof en stikstof in bemesting en gewasontwikkeling
Vragen
Mineralenbalansen in de voeding
Vragen
Lunch
Jan Diek van Mansvelt
Louise Vet
Herman Wijffels
Joost Visser
Anton Nigten
Bio-catering
Middag – extra dimensie en: wat gaan we met deze gegevens doen (beleid en belangenbehartiging)?
13.50 Toelichting op het middagprogramma
14.00 Balansen en cycli in het bodemecosysteem
Jan Diek van Mansvelt
Rien Aerts
14.30 Vier of meer werkgroepen, met ‘pitch’ mogelijkheden:
- Mineralenbalansen in voedingsmodellen en de gezondheid
- Bemesting strategieën en bodemecosystemen: her-aarden van de landbouw
- Bodemecologie en landgebruik in het kader van de klimaatproblematiek
- Werkgroep journalistiek en klokkenluiders
- En wat nog meer?
Anton Nigten
Joost Visser
Rien Aerts
Herman Wijffels
16.00 Kernachtige rapportage uit de werkgroepen met presentatie van actieplannen. En een
slotverklaring.
16.30 Afsluitende borrel
Plaats
NIOO Wageningen, Droevendaalsesteeg 10
Contact: 0317 473 400
Organisatie
Werkgroep Wetenschap Stichting Down2Earth.
Gastheer: NIOO.
Download