attachment

advertisement
UITNODIGING
Informatiebijeenkomst praktijknetwerk
“ Plaatsspecifiek bemesten met sporen elementen”
Datum:
Locatie:
Tijd:
14 januari 2014
Proefboerderij ’t Kompas, Noorderdiep 211; 7876 CL Valthermond;
13.15 uur
Het praktijknetwerk “ Plaatsspecifiek bemesten met sporenelementen” heeft tot doel om de
bemesting met sporen elementen alleen daar toe te passen waar het nodig is, om zo de
bemestingskosten beheersbaar te houden, overmaat te voorkomen en de opbrengst te
verhogen.
Dit wil men gaan doen door bodemscans te koppelen aan bodemanalyses. Door deze
koppeling kan men precies bemesten met micro mineralen daar waar het nodig is.
Geïnteresseerden in het onderwerp en voor deelname zijn van harte welkom op deze
informatiebijeenkomst. Meer informatie bij Harm de Vries, RINGadvies. Email:
[email protected]
De laatste jaren neemt de belangstelling voor een juiste
bemesting met sporen elementen toe. Bodem analyses geven
soms tekorten aan van verschillende elementen als bijv.
Magnesium, Borium, Calcium, Zink Koper, etc. Daarnaast kan het
plaatselijk verschil in Ph en organische stof invloed hebben op de
beschikbaarheid van de elementen. Aan de andere kant zijn deze
meststoffen prijzig, en is bekend dat de veenkoloniale gronden
erg wisselend zijn. In dit netwerk willen we bodemscans inzetten
om de locaties te traceren waar deze aanvullende bemesting juist
wel, en juist niet nodig zal zijn. Precisiebemesting met de juiste
sporenelementen op locatie geeft kostenbesparing en hogere
opbrengsten.
Binnen een praktijknetwerk werken meerdere partijen samen om een kennisvraag te
beantwoorden. Aanvrager van het netwerk is Henk Stuut, te Valthermond. De specialistische
kennis wordt geleverd door Bert Huizinga (adviseur DLV Plant) en Eddie Loonstra
(bodemkundige).
De totale procesbegeleiding is onder leiding van Harm de Vries, van RINGadvies.
1
Download