Opgaveformulieren

advertisement
Terugsturen vóór: 28 maart 2008
Fax 070 – 344 07 87
Tel. 070 – 344 05 56
E-mail: [email protected]
NWO CW/ACTS
Postbus 93470
2509 AL Den Haag
OPGAVEFORMULIER voor de tweedaagse bijeenkomst van de CW-Studiegroepen Kristal- en Structuuronderzoek en
Chemie Vaste Stof en Materiaalkunde die op 14 en 15 april 2008 gehouden zal worden in het Congreshotel “De
Werelt” te Lunteren.
Projectgroep: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Naam universiteit/instelling: ……………………………………………………………………………………………………………
Afdeling/laboratorium: ……………………………………………………………………………………………………………………
Standplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Titels
Voorletters
Naam
m/v
1/2
pers.
kmr. *
Lunch
14
april
Diner
14
april
Overn.
+
ontbijt
Lunch
15
april
Talent
Workshop
**
14 april
1
2
3
4
5
6
7
8
*
**
Er zal zoveel mogelijk met de opgegeven voorkeur voor een 1-persoonskamer rekening gehouden worden; er kan echter
niet voor worden ingestaan dat altijd aan deze wens voldaan kan worden.
Tijdens de Talent Sessie (op maandag tijdens de lunch) worden de deelnemers geïnformeerd over het aanvraag- en
beoordelingsproces bij NWO en krijgen praktische tips voor het schrijven van een subsidie-aanvraag. De workshop is met
name gericht op aio’s en postdocs.
Bijzondere wensen: …………………………………………………………………………………………………………………….
(o.a. dieet, voorkeurswens delen van 2-persoonskamer, etc.)






De driedaagse CW-bijeenkomsten zijn toegankelijk voor:
a. projectleiders met de volgende leden van hun projectgroep
i. hun senior wetenschappelijke medewerkers,
ii. hun promovendi,
iii. hun technische/analytische medewerkers voor zover deze zelf een voordracht houden of een poster presenteren en/of
wanneer deze regelmatig als (mede-)auteur van wetenschappelijke publicaties optreden,
iv. bij hoge uitzondering hun gevorderde studenten, uitsluitend wanneer deze zelf een voordracht houden en/of een poster
presenteren.
b. externe commissieleden, de zgn. externe deskundigen, met een beperkt aantal wetenschappelijke medewerkers
c. leden van de studiegroep (voorheen gasten v.d. werkgemeenschap) die zich kunnen doen vergezellen door een enkele
medewerker, zeker als deze blijkens het programma een actieve rol in de bijeenkomst zal spelen,
d. leden van het gebiedsbestuur van CW,
e. leden van de beleidsadviescommissie (bac’s).
Er zal worden aangenomen, dat opgaven van deelnemers zijn gedaan in volgorde van prioriteit.
Indien geen voorkeur is aangegeven voor het delen van een 2-persoonskamer, moet er rekening gehouden worden dat personen
willekeurig bij elkaar op de kamer geplaatst kunnen worden.
De directeur is bevoegd om in verband met ruimtelijke en/of financiële beperkingen bij het samenstellen van de definitieve
deelnemerslijst van de opgave af te wijken.
Opgaveformulieren dienen op een zodanig tijdstip ter post te worden bezorgd, dat deze vóór of op de aangegeven datum op
het CW-bureau ontvangen kunnen worden. Er kan niet voor worden ingestaan, dat te laat ontvangen opgaven verwerkt zullen
worden.
Annulering van uw aanmelding dient uiterlijk één dag op voorhand te geschieden. Bij niet of niet tijdig afmelden
zullen eventuele kosten die ‘De Werelt’ bij CW in rekening brengt, aan u worden doorbelast.
Download