Gebruiksvoorwaarden gymlokaal • U dient de toestellen na het

advertisement
Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist
Telefoon 14 030 ▪ [email protected]
Postbus 513, 3700 AM Zeist
www.zeist.nl ▪ www.twitter.com/gemeentezeist
Gemeente Zeist
Gebruiksvoorwaarden gymlokaal

U dient de toestellen na het gebruik weer terug te zetten in de toestelberging. In de gymzaal zijn
geen ballen aanwezig hiervoor dient u zelf te zorgen.

U dient de verlichting van het lokaal na de gebruikstijd uit te schakelen.

Gebruik van etenswaren en drinken is alleen toegestaan in de kleedkamer.

De accommodatie dient na gebruik veegschoon achter te worden gelaten.

Na de gebruiksperiode dienen de materialen weer te worden teruggeplaatst in de toestelberging. Wij
verzoeken u vanwege de beperkte capaciteit hierin de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Het
is van belang dat hierbij de nooduitgangen vrij worden gehouden.

Bij aaneengesloten huurperioden van verschillende gebruikers dient de gymzaal 5 minuten voor het
einde te worden ontruimd.

U moet de toegangsdeur van de accommodatie na gebruik op slot doen.

U dient de aan u verstrekte lokaalsleutel binnen 2 werkdagen te retourneren bij de balie van het
gemeentehuis, Het Rond 1, 3701 HS Zeist.

Bij verlies of het niet retourbrengen van de accommodatiesleutel wordt een bedrag
van € 25,00 in rekening gebracht.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het toezicht op de deelnemers voor wie hij het gebruik van de
accommodatie heeft gehuurd (inclusief de bezoekende tegenpartij en diens toeschouwers).

Bij annulering van een reservering wordt een vergoeding in rekening gebracht van:
100% van de verschuldigde gebruiksvergoeding als de annulering minder dan 5 werkdagen voor het
gebruik plaatsvindt.
Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist
1
Download