Praktische gegevens - Therapeuticum Haarlem

advertisement
Praktische gegevens:
Literatuur
Aanmelding en afspraken
Als u geïnteresseerd bent in onze werkwijze,
dan kunt u zich telefonisch aanmelden. Wij
sturen u een vragenformulier toe voor de
eerste gegevens over uw kind. Indien gewenst
kan de verpleegkundige een afspraak met u
maken voor een eerste huisbezoek, of u maakt
direct een afspraak in de praktijk.
Als ondersteunende literatuur bevelen wij aan:
 Groeiwijzer van nul tot één jaar
 Groeiwijzer van één tot vier jaar
P. Bom, M. Huber, uitg.Christofoor, Zeist.
 Kinderspreekuur, W. Goebel, M. Glöckler,
uitg. Christofoor, Zeist
 Regelmaat en inbakeren, Ria Blom, uitg.
Christofoor, Zeist
Tijden
Wij houden spreekuur op dinsdag, woensdag
en donderdag. Afspraken kunt u maken op
deze dagen en op het telefonisch spreekuur:
maandag van 9.00-10.00 uur en
donderdag van 18.00-19.00 uur.
Buiten deze tijden kunt u de voice mail
inspreken; wij bellen u terug.
Tel. 023-5517848
Voor verdere verdieping:
 Ontwikkelingsfasen van het kind
B.C.J. Lievegoed, uitg. Vrij Geestesleven,
Zeist
 Ouders en hun kinderen; opvoeding: een
ontdekkingsreis
M. Glöckler, uitg. Christofoor, Zeist
Bereikbaarheid
Het bureau is gemakkelijk te bereiken per bus
(halte Tempelierstraat /Houtplein, diverse
buslijnen). Met de auto kunt u (betaald)
parkeren voor de deur.
Medewerkers:
Rineke Boerwinkel, jeugdarts, lid NVAA
Akke Prins, verpleegkundige, lid V&VN
Postadres:
Bureau Ouder- en Kindzorg
Lorentzplein 30
2012 HJ Haarlem
[email protected]
tel. 023-5517848
Website: www.kinderspreekuur.nl
06-2014
Bureau
Ouder- en Kindzorg
HAARLEM
antroposofisch consultatiebureau
voor kinderen van 0 - 4 jaar
Kinderspreekuur van 4-12 jaar
voor opvoedingsvragen
Wat brengt een kind mee?
Wat doen wij voor u in de praktijk?
Vanaf de geboorte begint een proces waarbij het
heel jonge kind geleidelijk vertrouwd raakt met
onze wereld. Met zijn zintuigen staat het kind nog
geheel open en reageert op alle impulsen die het
krijgt aangeboden. Ieder kind laat een eigen gang
in ontwikkeling zien die te maken heeft met de
geaardheid van het kind. Deze constitutie bepaalt
mede onder andere zijn slaapbehoefte, eetpatroon,
het doormaken van ziekten, het tempo in zijn
ontwikkeling.

Het volgen van de groei, de ontwikkeling en
de gezondheid van uw kind

Vroegtijdige opsporing van afwijkingen van
de normale ontwikkeling.

Bespreken van diverse ongemakken, zoals
buikkrampen, veel huilen, luieruitslag,
verstoord slaapritme e.d.
Waar staat de ouder?
Als ouder sta je voor de taak keuzes te maken op
het gebied van verzorging en opvoeding.
Dit kan veel vragen oproepen. Wat geef ik mijn
kind (bijv. aan voeding)? Waarom slaapt/eet mijn
kind niet? Waarom huilt mijn kind zoveel? Wat
doe ik bij koorts? Is mijn kind niet te traag in zijn
ontwikkeling?
Wat hebben wij te bieden?
Wij, de arts en verpleegkundige, bieden
consultatiebureauzorg op maat. Samen met de
ouders volgen wij het kind in zijn ontwikkeling.
Geïnspireerd door de antroposofie en werkend
vanuit ervaring met kinderen bieden wij
ondersteunende gezichtspunten bij voorkomende
vragen. Zo kan duidelijk worden of een
verschijnsel (bijv. mijn kind slaapt zo weinig) met
de geaardheid van het kind samenhangt of veeleer
een gevolg is van een bepaalde interactie met het
kind.

Inbakerconsulten ter bevordering van rust,
ritme en regelmaat.

Adviseren over voeding, waaronder ook de
natuurvoeding, de vegetarische voeding
(biologisch, biologisch-dynamisch).

Advisering over leefomgeving, denk aan
speelgoed, kleding, beeldscherm e.d.

Voorlichting over kinderziekten, inentingen,
vitamines.

Begeleiding bij opvoedingsvragen, bijv. wat
te doen met een druk kind, met een kind dat
niet wil eten; niet wil luisteren;

Thema-avonden met ruimte voor gesprek en
ontmoeting.
Consult
Bij een bezoek aan ons bureau spreekt u zowel de
arts als de verpleegkundige.
De verpleegkundige volgt de groei van uw kind en
bespreekt met u de voeding. Zo nodig leert ze u
uw kind in te bakeren.
De arts volgt met u de ontwikkeling van uw kind,
geeft voorlichting en beantwoordt uw vragen.
Indien nodig verwijst zij naar de huisarts.
Het aantal bezoeken aan het bureau wordt
individueel afgestemd. Gemiddeld zal het gaan
om
 6 à 8 bezoeken in het eerste levensjaar
 3 à 4 in het tweede jaar en
 2 in het derde en vierde jaar
 1 bezoek in het vijfde en zesde jaar
Kosten
Ons bureau werkt op consultbasis. Dit betekent
dat u van ons aparte rekeningen ontvangt. Deze
krijgt u in het algemeen vergoed, wanneer u een
aanvullende verzekering afgesloten hebt.
Voor tarieven verwijzen wij u naar het inlegvel,
dat bij ons te verkrijgen is.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards