Getal en ruimte - Noordhoff Uitgevers

advertisement
TIENDE EDITIE
EERSTE OPLAGE, 2015
L.A. Reichard
J.H. Dijkhuis
C.J. Admiraal
G.J. te Vaarwerk
J.A. Verbeek
G. de Jong
H.J. Houwing
J.D. Kuis
F. ten Klooster
S.K.A. de Waal
J. van Braak
J.H.M. Liesting-Maas
M. Wieringa
M.L.M. van Maarseveen
R.D. Hiele
Getal en ruimte –3 vmbo-K deel 2
Legenda
1
Voorkennis
Hierin herhaal je de leerstof die je
nodig hebt in dit hoofdstuk.
Oriënterende opgave
Inleiding op een nieuw onderwerp.
Breinbreker
Dit is een denkvraag.
Opgave voor wiskunde
Hiermee oefen je de leerstof die je
voor het vak wiskunde moet kennen.
Opgave bij onderzoeksopdracht
Deze opgave is een voorbereiding op
de onderzoeksopdracht.
Opgave voor wiskunde en rekenen
Hiermee oefen je de leerstof die je
voor de vakken wiskunde en rekenen
moet kennen.
Opgave voor rekenen
Hiermee oefen je de leerstof die je
voor het vak rekenen moet kennen.
Afsluitende opgave
Met deze opgaven sluit je het
onderwerp af. Dit soort opgaven kun
je op een toets verwachten.
Opgave snelle route
Deze opgaven kunnen worden
overgeslagen door leerlingen die de
leerstof snel beheersen.
9
 Verwijzing naar de computer.
Computeropgave
Opgave waarbij je op de computer
werkt.
Getal en ruimte –3 vmbo-K deel 2
E
Extra opgave
Opgave met extra uitdaging.
 Verwijzing naar het werkboek.
98,9
Diagnostische toets
Onder het opgavennummer staat een
verwijzing naar de bijbehorende
opgave(n) in de Herhaling. Die kun je
extra oefenen als je de opgave(n) in de
D-toets fout maakte.
MBO-paragraaf
Deze leerstof is bedoeld voor
leerlingen die na vmbo-K van plan
zijn een MBO opleiding met wiskunde
te volgen.
REKENBREAK
Korte rekenoefeningen, vaak zonder
rekenmachine te maken.
Voorwoord
Aan de docent(e)
De delen 3 vmbo-K deel 1 en deel 3 vmbo-K deel 2 zijn bestemd voor de derde klassen van de
kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo.
De delen voor het derde leerjaar zijn gebaseerd op vier lesuren van 50 minuten per week.
De opbouw
Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een paragraaf Voorkennis. In deze paragraaf worden de voor
het hoofdstuk vereiste vaardigheden herhaald.
In de hoofdstukopening wordt aandacht besteed aan de Onderzoeksopdracht die aan het eind van het
hoofdstuk staat. In deze opdracht kan de leerling de opgedane kennis
uit het hoofdstuk toepassen. De Basisstof is verdeeld in paragrafen. Aan het einde van een paragraaf
staat een woordenlijst. Daarin staan wiskundige begrippen en moeilijke woorden. Na de basisstof
komt een paragraaf Trainen op examenniveau. Daarin wordt de in het hoofdstuk behandelde leerstof
op examenniveau aangeboden. Daarna komen de Samenvatting, de Diagnostische toets, de
Herhaling en de Onderzoeksopdracht.
In de boeken is nadrukkelijk aandacht voor rekenen. Er is veel overlap tussen het
wiskundeprogramma voor vmbo en referentieniveau 2F van rekenen. Met rekenopgaven
geïntegreerd in de wiskunde bereidt u leerlingen goed voor op de rekentoets. Voor de domeinen
Getallen en Verhoudingen is extra oefenstof nodig.
Leerlingenkit
Online is de leerlingenkit beschikbaar. Via een licentie krijgt een leerling toegang tot de
leerlingenkit. De leerlingenkit bevat oefenopgaven bij elke theorie en animaties die de leerstof
verduidelijken. Ook digitale leerlijnen, demo’s, applets, de diagnostische toets en de figuren uit het
werkboek zijn te vinden in de leerlingenkit.
Snelle route
In elke klas zitten leerlingen die de leerstof moeiteloos doorlopen. Voor deze leerlingen is de snelle
route aangemerkt. Zij kunnen opgaven overslaan zonder dat de leerlijn doorbroken wordt. In de
vrijgekomen tijd kunnen zij werken aan de MBO-paragraaf of aan de recreatieve opgaven van
qWistig achter in het boek.
Docentenkit
Online is de docentenkit vmbo beschikbaar. Via een licentie krijgt u als docent toegang tot de
docentenkit. De docentenkit omvat al het materiaal van de leerlingenkit, de uitwerkingen, de
antwoorden, de handleiding met details over de didactiek en de leerstofplanning,
Powerpointpresentaties en proefwerken.
Het werkboek en de antwoorden en uitwerkingen worden ook op papier uitgegeven.
Opmerkingen van gebruikers stellen we zeer op prijs.
Voorjaar 2015
Getal en ruimte –3 vmbo-K deel 2
Inhoud 3K2
Voorkennis 6
Machten en wortels
6
Verschillende verbanden
6.1 Periodieke verbanden
6.2 Kwadratische verbanden
6.3 Wortelverbanden
6.4 Machtsverbanden
6.5 Andere grafieken
6.6 Trainen op examenniveau
Samenvatting
Diagnostische toets
Herhaling
Onderzoeksopdracht
Overstap naar MBO VI
6
8
10
13
22
29
33
39
42
45
49
53
54
Voorkennis 7
2D en 3D
58
7
Oppervlakte en inhoud
60
7.1 Metriek stelsel
62
7.2 Oppervlakte en omtrek
65
7.3 Oppervlakte van ruimtefiguren
75
7.4 Inhoud
79
7.5 Oppervlakte en vergroten 87
7.6 Inhoud en vergroten
92
7.7 Gewicht
96
7.8 Trainen op examenniveau 100
Samenvatting
105
Diagnostische toets
108
Herhaling
111
Onderzoeksopdracht
116
Overstap naar MBO VII
117
Getal en ruimte –3 vmbo-K deel 2
Voorkennis 8
Machten
8
Getallen
8.1 Grote getallen
8.2 Wetenschappelijke notatie
8.3 Kleine getallen
8.4 Eenheden van tijd
8.5 Eenheden van snelheid
8.6 Verhoudingen
8.7 Trainen op examenniveau
Samenvatting
Diagnostische toets
Herhaling
Onderzoeksopdracht
Overstap naar MBO VIII
122
124
126
131
135
139
143
145
151
154
157
159
165
176
Voorkennis 9
Grafieken en vergelijkingen
170
9
Grafieken en vergelijkingen
172
9.1 Assenstelsel en grafieken 174
9.2 Bijzondere grafieken
181
9.3 Som- en verschilgrafiek 184
9.4 Vergelijkingen oplossen
met de balansmethode
190
9.5 Oplossen met inklemmen 195
9.6 Trainen op examenniveau 201
Samenvatting
203
Diagnostische toets
207
Herhaling
210
Onderzoeksopdracht
215
Overstap naar MBO IX
216
Voorkennis 10
Rekenen en driehoeken
220
10 Goniometrie
222
10.1 Driehoeken
224
10.2 Sinus, cosinus en tangens 229
10.3 Hoeken berekenen met sinus,
cosinus en tangens
232
10.4 Zijden berekenen met
goniometrie
236
10.5 Zijden en hoeken berekenen
241
10.6 Trainen op examenniveau 247
Samenvatting
249
Diagnostische toets
252
Herhaling
255
Onderzoeksopdracht
261
Overstap naar MBO X
262
qWistig
Trefwoordenregister
Verantwoording
Getal en ruimte –3 vmbo-K deel 2
266
278
281
Download