“ Het is een kwestie van altijd proberen om dingen voor te zijn”

advertisement
Tekst en fotografie: Jan-Rein Hettinga
Frank Screever (46)
Manager Techniek bij
Facility House Multicam
“Het is een­
kwestie van
altijd proberen­
om dingen
voor te zijn”
66
M
an
ag
er
Te
ch
ni
ek
Van de vloer
‘We doen het goed of we doen het niet!’ is het
­levensmotto van Frank Screever uit
­Haaksbergen, manager techniek bij Facility
House Multicam. Half werk bestaat in zijn
ogen niet en daarmee legt hij niet alleen voor
zichzelf de lat hoog. Zijn ­collega’s hebben het
zelfs over de ‘Screever-norm’, alsof dat een
officieel ­keurmerk is. Het vormt wel een
belangrijke basis voor bijna alles wat bij dit
facilitaire bedrijf ­gebeurt.
broadcastmagazine.nl
Facility House Multicam is een
­ ijzondere eend in de Hilversumse
b
facilitaire bijt. Al is het maar omdat
de thuisbasis voor de drie regie­
wagens in Hengelo ligt. Ze hebben
geen camera- en geluidsmensen in
dienst, maar werken met
­freelancers die op de voorkeurslijst
van een regisseur, producent of
(regionale)omroep staan. Het
bedrijf draait op een stuk of tien
bevlogen allrounders, die binnen de
club ieder hun eigen
­verantwoordelijkheden hebben.
Samen staan ze voor een goede
sfeer en een hoog service level.
Screever was ooit de eerste
­werknemer die in dienst trad bij
Viditech, het bedrijf van Jan de
­Pijper, dat nu Facility House
­Multicam heet. De eerste jaren was
hij niet alleen verantwoordelijk voor
het onderhoud, maar deed hij ook
klussen in het land als hoofd
beeldtechnicus. Nu is het bedrijf zo
gegroeid dat de technische man
daar geen tijd meer voor heeft.
Uitdaging
Screever: “Ik zorg ervoor dat onze
wagens compleet en werkend op
weg gaan. Niks is mij te gek. Ik trek
net de overall uit, omdat ik onder
een van de wagens de hydrauliek
heb nagekeken. Alles moet
­functioneren. Elke BNC connector
is even belangrijk als een camera of
de beeldmixer. Onze klanten en de
freelancers met wie we werken,
moeten tevreden zijn over de
­techniek die wij neerzetten. Dat is
het doel. Dag in, dag uit. Inmiddels
is het een hele uitdaging, omdat
we steeds meer en grotere klussen
draaien. De tijd waarin we spullen
broadcastmagazine.nl
kunnen controleren of repareren
wordt krapper. Als er toch even tijd
over is, maken we plannen en
­proberen we onze dienstverlening
verder te verbeteren. Dat kan door
een simpele trekontlasting aan een
kabeltje te maken of een oudere
router laten communiceren met de
nieuwste apparaten. Met elkaar
handigheidjes verzinnen is het
leukste wat er is.”
“Het is een kwestie van altijd
­proberen om dingen voor te zijn.
Bijvoorbeeld door een kist te
maken waar de spullen maar op
één manier in kunnen, zodat op
locatie niemand hoeft na te denken
over hoe moet worden ingepakt en
je in één oogopslag kan zien of
alles weer compleet is. De truc is
dat wij lang nadenken en afwegen
voor we iets aanschaffen of zelf
fabriceren. Soms kost het meer tijd
en geld om materialen aan te
schaffen die voldoen aan mijn
norm, maar op langere termijn
betaalt het zich terug. En de beste
oplossing hoeft niet altijd duur te
zijn! Je moet gewoon veel vragen
aan de mensen die dagelijks met
de spullen werken. De freelance
cameramensen, geluid- en
­beeldtechnici die we inhuren,
weten welk niveau wij nastreven.
Zij denken mee en adviseren ons.
Daar luisteren we graag naar.”
Kiespijn
“Iedereen die voor ons werkt kan
via de mail storingen melden. Die
berichten krijg ik binnen op mijn
telefoon. Ik categoriseer: Wie kan
het oplossen en wanneer moet iets
gebeurd zijn? Om te beginnen
02/2016
67
M
an
ag
er
Te
ch
n
iek
Van de vloer
“Ze weten dat ik nooit
zomaar iets vraag”
­ robeer ik de klacht zo helder
p
mogelijk te krijgen, omdat dit een
deel van de oplossing is. Het
bericht ‘… doet het niet /
­checken!’ is voor mij niet genoeg.
Daarom vraag ik ook of ze er op
locatie gelijk even naar kunnen
­kijken. Terug op de zaak zie je
geregeld dat het probleem niet
reproduceerbaar is en dat hij het
weer (even) doet. Net als kiespijn
die in de wachtkamer van de
tandarts opeens verdwenen is.”
“Veiligheid is prioriteit nummer 1.
Voor de spullen, maar zeker ook
voor de mensen. Bijvoorbeeld bij
het werken met 230V. Het niet
consequent toepassen van
­randaarde kan levensgevaarlijk
zijn. Er zal maar eens iemand
onder spanning komen te staan.
Er is al spanning genoeg in ons
werk, dus dat doen wij niet!
­Iedereen in het bedrijf weet hoe ik
hierover denk. Het is de werkwijze
waar ik voor sta. Verder vind ik
het heel belangrijk om goed
­contact te onderhouden met al
onze leveranciers. Daar kunnen wij altijd op terug­
vallen. Als er een serieus probleem is, kan ik ze bellen
en zeggen dat we samen snel een oplossing moeten
vinden. Dat werkt overigens vooral, omdat wij ook
een betrouwbare partner zijn. Ze weten dat ik nooit
zomaar iets vraag. Het is voor mij geen moeite om ze
de dag erna terug te bellen en te bedanken,” zegt
Screever nuchter.
Even terug in de tijd. Screever: “Al in 1998 maakte ik
de overstap van een grote professionele technische
dienst bij de firma Eringa naar de workmate van
­Viditech, achter in de garage bij RTV Oost. Het plan
was om Regiewagen 2 te bouwen. Daar wilde ik wat
van maken. We hebben de bak van een oude
­regiewagen op een nieuwe truck gezet. In anderhalve
maand tijd hebben we die opnieuw bekabeld en
­ingericht met deels tweedehands apparatuur. We zijn
altijd zuinig geweest. Die wagen heeft overigens tien
jaar lang zijn klussen gedraaid.”
Viditech groeide langzaam, maar gestaag. In de loop
der jaren kwamen er collega’s bij. Screever ontwierp
en bouwde de regiewagens 3 en 4. Ze stapten over
op camera’s met triaxkabels en er kwamen
­materiaalwagens. In 2011 kreeg het bedrijf een
nieuwe naam en een Hilversumse partner op het
gebied van ENG en montage. Viditech werd Facility
House. OBV5 moest Regiewagen 2 vervangen.
Meedenken
“Het hoeft niet
altijd meer
en groter”
68
“Het is mooi om in een bedrijf te werken waar je kan
meedenken en met elkaar toekomstplannen voor de
lange termijn mag maken. We wilden de stap zetten
van de regionale omroep naar meer landelijke
­televisie. Doorgroeien met de juiste middelen. Het
was heel spannend of wij in staat waren om een
grote regiewagen te bouwen waar de broadcastmarkt graag mee zou willen werken. Het heeft dan
ook veel tijd en energie gekost om alle componenten
bij elkaar te zoeken en de juiste
keuzes te maken, waardoor het
een praktische, functionele en
prettige 12CW zou worden. Ik ben
er trots op dat dit is gelukt.”
“Als je ziet hoe hard we de
­afgelopen jaren hebben gewerkt
om te komen waar we nu staan.
De jongens die voor Facility House
Multicam werken, zijn eigenlijk
allemaal kleine ondernemers.
Iedereen is zich bewust van wat
die spullen waarmee we werken
kosten en hoe belangrijk een
­productie voor de betreffende
opdrachtgever is. Daarom pakken
wij alles vol overgave aan. Dag en
nacht, zonder morren. En altijd
staan we klaar voor elkaar. Dat
vind ik geweldig.”
“De komende jaren wil ik het liefst
de hoge verwachtingen van onze
klanten blijven waarmaken. Dat is
de uitdaging. Wat mij betreft
moeten we even continueren. Het
hoeft niet altijd meer en groter.
We zijn de afgelopen tijd al enorm
gegroeid. Nu is Facility House
Multicam een volwaardige speler
in de markt. Laten we ons
­geweldige team blijven
­verbeteren, verder ontwikkelen en
aanvullen. De organisatie nog
sterker maken. Uiteindelijk gaat
niet om de apparatuur, maar om
de mensen.
Die maken het product.”
Download